Nickerie.Net, vrijdag 07 september 2007


Grootscheeps onderhoud lozingen

NIEUW-NICKERIE - Het ministerie van Landbouw ,Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West is in het weekeind gestart met een grootscheepse schoonmaak van de secundaire lozingen in de landaanwinningsprojecten van het district Nickerie. Het startsein is gegeven in Groot Henarpolder waarbij alle lozingen van de series 1 tot en met 5 en 13 tot en met 22 over een totale lengte van ongeveer 15 km zullen worden opgeschoond en waar nodig uitgediept.

"Wij zijn blij met deze grote aanpak door het ministerie van LVV, omdat de rijstboeren hun arealen droog moeten leggen om te kunnen oogsten", zegt Soenil Jhakry, landbouwer in de Groot Henarpolder. Jhakry zegt dat het ministerie ook aandacht moet besteden aan herstel van de kleiwegen. Naast dit project heeft LVV ook de verplichte plaatselijke aanwijzing gehouden voor aannemers voor een aantal andere werken. Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie Regio West zegt dat het hier gaat om soortgelijke werken in de Uitbreiding Groot Henarpolder I en II, Nanipolder Europolder Noord en Zuid, Brutoverkaveling en de Middenstandspolder. "Binnen twee weken zal er een aanvang worden gemaakt met de uitvoering van deze projecten." Er is ook een project van na-onderhoudse werkzaamheden.

Het ministerie heeft het afgelopen jaar de onderhoud van de hoofdlozingen gegund aan aannemers. Er is ook ervoor gezorgd dat die condities aanwezig waren, zodat het overtollig water tijdig afgevoerd kon worden. "Dat heeft gemaakt dat in die gebieden er nauwelijks sprake was van wateroverlast." LVV werkt er ook naartoe om de zandwegen in deze polders begaanbaar te maken, zodat rijstboeren hun afgeoogste padie tijdig kunnen afvoeren naar de pelmolens. "Nu zitten we met en benutting van ongeveer 87 procent van het totaal beschikbare areaal voor de kleinlandbouw, maar met de uitvoering van dit programma wil het ministerie van LVV over enkele seizoenen meer dan 90 procent halen", aldus Ganpat.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

06-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics