Nickerie.Net, vrijdag 07 september 2007


Dreigende onrust bij arbeiders SBBS

Greg Sitaram,  07/09/2007

Paramaribo - Arbeidsonrust dreigt de revaliderende bananensector opnieuw te teisteren. Volgens vakbondsleider Dayanand Dwarka is de oorzaak van de arbeidsonrust de weigering van de stichtingsbestuur van de Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS) om de vakbond te erkennen. In een vraaggesprek met de Ware Tijd zegt Dwarka dat de leiding van de stichting pertinent tegen een vakbond is. Hij beweert dat André Brahim, voorzitter van de stichtingsbestuur van de SBBS, vaker heeft aangegeven dat hij tegen een vakbond binnen het bacovenbedrijf is.

Dwarka wijst erop dat de vigerende Grondwet voorschrijft dat werknemers het recht hebben om zich te verenigen in vakbonden. Op 2 juli 2007 is de Bacoven Arbeiders Bond Nickerie (BABN) opgericht en zijn er inmiddels twee brieven voor kennismaking aan het stichtingsbestuur geschreven. Het verzoek is onbeantwoord gebleven. “Ons bekruipt het gevoel dat het stichtingsbestuur ons niet wil erkennen. Ik geef ruchtbaarheid aan deze zaak om erger te voorkomen”, klinkt Dwarka vastberaden.

Brahim om een reactie gevraagd zegt dat Dwarka kan zeggen wat hij wil. “Hij zal hiermee niets bereiken. Wat moet ik doen als hij een brief aan mij schrijft? Laat hij aantonen dat hij opkomt voor de belangen van de arbeiders,” stelt Brahim. Het bedrijf heeft volgens hem rust nodig. Hij wijst erop dat bijkans 2.000 mensen hun brood verdienen bij de SBBS en vindt dat mensen met “politieke bedoelingen” de rust willen verstoren. Brahim beweert dat werknemers hem hebben aangeschreven, waarin ze beweren dat ze worden lastiggevallen door Dwarka en vervolgt dat van dreigende onrust helemaal geen sprake is.

De vakbondsleider vindt echter dat de bedrijfsleiding met streken en onder bedreiging de arbeiders ertoe beweegt geen lid te worden van BABN. Dit is volgens Dwarka zeer verwerpelijk. “Rancune is aan de orde van de dag. Als iemand zich schaart achter de vakbeweging, wordt diens contract niet verlengd of wordt de arbeider ingedeeld voor zwaarder werk.” Dwarka beklemtoont dat hij geen voorstaander is van staking of werkneerlegging, maar voegt gelijk daarachter toe dat vakbonden een functionele rol hebben binnen een bedrijf. Een vakbond moet volgens Dwarka voor de belangen van de arbeiders waken en waar het verkeerd gaat, moet er meteen aan de bel worden getrokken.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

07-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics