Nickerie.Net, zaterdag 08 september 2007


Rechter Ramnewash: beter ook een permanente rechter en officier in Nickerie en Marowijne
Geplaatst: 07/09/2007

Paramaribo -  “Het is een heel bewogen jaar geweest met heel veel zaken. Eigenlijk verschilt het niet zoveel met voorgaande jaren, omdat de druk blijft aanhouden. Het aanbod is veel. Als we dus terugblikken op het afgelopen zittingsjaar, hebben wij dus heel veel te doen gehad.” Woorden van rechter mr. Albert Ramnewash als antwoord op de vraag hoe hij terugblikt op het afgelopen zittingsjaar. Op de vraag hoe de druk voor de rechters verminderd kan worden, zegt de rechter het volgende: “Ik denk in de richting van het opvoeren van het aantal rechtsprekers. Daarnaast de ondersteunende diensten uitbreiden, zodat de rechters ontlast worden van een aantal dingen. Verder moet men kijken wat het Openbaar Ministerie (OM) doet met zijn insluitingsbeleid.

Ook zou nagegaan moeten worden of er mogelijkheden zijn om bepaalde zaken op een andere wijze af te doen volgens de wet en ze niet allemaal voor de rechter te brengen. Volgens mr. Ramnewash worden thans niet alle zaken voor de rechter gebracht, maar desalniettemin is het veel. ‘Misschien moet daar een herevaluatie plaatsvinden zodat men inzicht krijgt en met de beperkte menskracht nagegaan kan worden hoe dat het best gedaan kan worden. Ook moet gekeken worden naar een vorm van decentralisatie waarbij niet alles zich concentreert in Paramaribo, maar dat men ook uitwijkt naar andere plaatsen waar er recht gesproken kan worden.

 ‘Dit zijn allemaal mogelijkheden die bekeken moeten worden. Als je nagaat dat er ook bij bepaalde zaken getuigen gehoord moeten worden die van heinde en verre komen en mensen worden allemaal opgeroepen voor half 9 ’s morgens dan loop je kans dat je hier komt en dat jouw zaak zelf heel laat aan de orde komt, meer nog, dat die zaak helemaal niet aan de orde komt en/of uitgesteld wordt om welke reden dan ook. Dit betekent dan dat zo een getuige terug moet gaan en we weten dat onze verbindingen niet van dien aard zijn. We moeten rekening houden met onze werkelijke situatie. Ik denk dat dit in de toekomst, als men gaat zeggen, laten we een rechter met officier plaatsen in Nickerie, in Marowijne etc., opgelost kan worden zodat je niet een ieder naar hier (Paramaribo) hoeft te krijgen. De veelheid aan zaken en de druk is voor niemand goed.

 ‘Je moet bedenken dat het voor niemand goed is; niet voor de rechter, niet voor de officier, niet voor de advocaat, niet voor de deurwaarder, niet voor de betrokkene zelf en zijn familie. Niets is zo vervelend als je in onzekerheid verkeert en niet weet wat er gaat gebeuren. Dat er een feit wordt gepleegd is een, maar aan de andere kant heb je het recht om te weten hoe het allemaal verder afgedaan wordt. Het brengt ook heel wat onzekerheid met zich mee in de gemeenschap. (Waarom duurt het allemaal zolang?) En je kunt het niet steeds brengen onder: we hebben een tekort aan rechters. Dan nog zal de Staat (het is een verplichting van de Staat) ervoor moeten zorgen dat de burger, om welke reden dan ook in aanraking gekomen met de politie, binnen redelijke termijn kan weten wat hem/ haar te wachten staat.

Die onzekerheid moet eruit’, zegt mr. Ramnewash met klem. T.a.v. de accommodatie waarin de rechters moeten werken zegt de rechtspreker het volgende; ‘Ik kan niet zeggen dat het ideaal is en dat het goed is. Het zou niet correct zijn als ik dat zou zeggen. Aan de andere kant moet je bedenken dat ooit dit gebouw (Kantongebouw aan de Fred Derbystraat) gebruikt werd als iets van voorbijgaande aard.’ De magistraat zegt dat het hem bekend is dat zich op de grote zittingen (des dinsdags en donderdags…..Red) veel irritaties, in het bijzonder bij het publiek, voordoen. “Het is alleen de rechter met de officier, soms 2 officieren, maar veelal een officier en men is constant bezig.

Onderzoeken van een zaak is iets dat je niet vooraf kunt afbakenen. Het kan best zo zijn dat er van de zijde van de verdediging behoefte is aan meer informatie en dat neemt sowieso veel meer tijd in beslag. Daar moet ook rekening mee worden gehouden’, aldus de rechter. ‘Onderzoek in strafzaken, wanneer jij de waarheid moet achterhalen, dat kost tijd, veel meer inspanning en geduld. Maar dat wil niet zeggen dat het zo gehandhaafd zou moeten blijven.

Ik denk dat ook daaraan gewerkt zou moeten worden zodat men een model krijgt waarbij men de rechter appointeert van kijk we gaan tien zaken behandelen op een dag; zo’n zaak wordt behandeld om 10.00 uur, de andere om 12.00 uur, de andere om 13.00 uur etc, zodat de mensen die opgeroepen worden weten dat zij niet om 08.30 uur op de zitting hoeven te komen maar om 10.00 uur bijvoorbeeld. Men hoeft dan niet de hele dag hier te zitten wachten. Het is een veelheid van dingen die men zal moeten doen: het zal tijd kosten en begrip. De rechter beaamt dat er veel meer voorlichting zou moeten komen. Het is begrijpelijk dat wanneer achter een gesloten deur een situatie plaatsvindt men als belanghebbende en/of getuige niet weet wat er gebeurt. Voorlichting zou hierin inderdaad verzachtend kunnen werken, zodat de mensen wat meer begrip kunnen opbrengen.’

Widjai Ganesh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

08-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics