Nickerie.Net, dinsdag 25 september 2007


RGB-minister: Uitgifte concessies toegestaan in Muma-gebieden

PARAMARIBO - “In het Centraal Suriname Natuurreservaat, dat tot het werelderfgoed behoort, kunnen we absoluut geen uitgiftes plegen, terwijl dat in een Multiple Use Management Area (Muma)-gebied wel mag”, aldus minister Michel Jong Tjien Fa van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) gisteren voor aanvang van de wekelijkse RvM-vergadering.

De minister zei dat hij al een paar verzoeken en aanvragen heeft liggen voor onder andere het Bigi Pangebied, dat ook tot Muma-gebied behoort. In dit soort gebieden mogen volgens de bewindsman wel concessies worden uitgegeven in grondhuur of recht van gebruik. De verzoeken en aanvragen van het Bigi Pangebied richten zich meer op het ecotoerisme. Ook het Matapicagebied behoort tot het zogenaamde Muma-gebied.

In een gebied als Galibi kan het ministerie geen concessie uitgeven, omdat dat gebied een natuurpark is. Hetzelfde geldt ook voor de Tafelberg. De bewindsman benadrukt dat deze gebieden verschillende juridische statussen hebben en daar voorzichtig mee moet worden omgegaan. Hij wijst er onder meer op dat op de Tafelberg een ecotoeristisch bedrijf actief is dat een vergunning heeft om er ecotoeristische activiteiten te ontplooien, maar geen concessie heeft, omdat daar geen grond wordt uitgegeven.

De minister wees erop dat hij wel tot een bepaalde partij behoort, maar een nationale minister is. Hiermee ontzenuwde hij geruchten als zou alleen voor partijloyalisten opkoment. Jong Tjien Fa zei dat er in de rijstsector in Nickerie en te Jarikaba grond is uitgegeven. Nu is men ook bezig met Rahimal 1 en Rahimal 2 komt er ook nog aan. “Ik denk dat men moet ophouden om spijkers op laag water te willen zoeken”, aldus de bewindsman.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

20-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics