Nickerie.Net, vrijdag 14 september 2007


Raadhuis Nickerie officieel in gebruik genomen
Geplaatst: 13/09/2007

Nickerie -  Op weg naar verdere decentralisatie van het district Nickerie is dinsdag in het bijzijn van de gemeenschap en prominenten uit stad en district het nieuwe raadshuis feestelijk in gebruik genomen. Een zeer trotse dc Bhagwatpersad Shankar kon het in zijn toespraak niet nalaten om zijn gehoor voor te houden hoeveel soorten van moordende - en destructieve kritiek hij te verduren heeft gehad bij de bouw van deze volkszaal naast het districtscommissariaat. Hij haalde aan dat menigmaal gezegd is dat decentralisatie slechts in woord bestaat maar hij zich daaraan geen moment heeft gestoord, omdat het volgens hem moeilijk is te begrijpen dat men strategieŽn moet uitzetten om beleid te kunnen maken en beleid te voeren. Beleid krijgt pas voeten als er projecten worden uitgevoerd.

Deze projecten zijn dan een agglomeratie van activiteiten die alleen zichtbaar worden als ze ontplooid worden en sprak de hoop uit dat de gedachte niet meer zal leven bij diegenen die voorheen dachten dat decentralisatie geen daadkracht betekent. ďHier is daadkracht in eigen beheer met een beschikbaar budget neerzetten van een gebouw, dat voldoet aan alle eisen van esthetica en utiliteit en ik weet dat dit gebouw zijn multifunctionaliteit zal bewijzenĒ, aldus woorden van dc Shankar.Volgens hem is dit het bewijs dat Nickerie goed en hard op weg is naar algehele decentralisatie. Nickerie is nu bezig is met de financiŽle decentralisatie. Mr. Bas Ahmadali zei in zijn toespraak dat de resultaten van decentralisatie steeds duidelijker worden.

Zo is de belangrijkste strategie van de regering het operationeel maken van de Wet Regionale Organen(S.B. 1989, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2005 no.28) om te komen tot: Spreiding van bevoegdheden en middelen en het spreiden en vergroten van uitvoeringscapaciteit. Voorts ligt het ook in het licht om verbetering te brengen in de kwaliteit van het leven van de burgers in stad, district en binnenland met participatie van de burgerij. Minister Michel Felisi zei dat het proces niet al makkelijk is geweest en dat kritiek zaken soms uitzichtloos heeft gemaakt. Maar toch goed dat zaken zo zijn verlopen en dat er zwaar kritiek is geweest op allerlei niveau, omdat ze allemaal karakteristieken zijn die typerend zijn voor de gemeenschap van Nickerie. Als het niet typerend zou zijn voor Nickerie, hoe het zou het komen dat zoiets in Nickerie heeft plaatsgevonden. Kritiek geformuleerd in Nickerie, leert de leider om te leren leven met de eigen mensen.

Dan maakt het de leider groot en siert het de burgervader om met al zijn kroost met al zijn gebreken, mogelijkheden en talenten, samen te komen tot succes. Minister Felisi zei verder dat het niet de kritiek is die zaken achterhoudt. Het is het leiderschap dat daar moet zijn om met iedereen toch door een deur te gaan om resultaten te boeken wat wel door dc Shankar is bewezen. De bewindsman vroeg het publiek dan ook om een applaus voor dc Shankar die samen met zijn team dwars door alles is gegaan. De rol van de districtscommissaris is geen onbelangrijke rol.

 Het decentralisatieproces legt de verantwoordelijkheid op de schouders van de dc om ervoor te zorgen dat iedereen die een bijdrage kan leveren, en iedereen die een bijdrage moet leveren werkelijk de ruimte krijgt om ingezet te worden. Het is ook taak van de dc om zelf mensen uit de gemeenschap te identificeren voor bepaalde taken in het voordeel van het district. Het Nickeriaanse raadhuis is behalve door een USD 30.000 injectie van het PIU verder gerealiseerd door bijdragen van verschillende donoren die het menen met Nickerie. Minister Felisi sprak tenslotte de hoop uit dat de burgerij en de vele organisaties goed gebruik van deze zaal zullen maken.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

14-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics