Nickerie.Net, maandag 17 september 2007


Over drie maanden twee nieuwe betonnen bruggen in Nickerie
Geplaatst: 15/09/2007

Nickerie -  Als de weergoden het goed menen zal Nickerie over drie maanden beschikken over twee nieuwe betonnen bruggen. De twee bruggen waarvan een in de Oostelijke polder en de andere in de Westelijke polder komt te staan, worden gebouwd als vervanging van de twee houten bruggen van de Parmessar- en Gemaalweg die niet lang terug geasfalteerd zijn. Gelet op de bruggenbouw en asfaltering van wegen in Nickerie, zei de parlementariėr Drs. K. Matai dat Nickerie aanspraak maakt op meer asfaltering en dat hij graag ziet dat heel gauw niet minder dan vijftig kilometer weg nog wordt geasfalteerd.


DNA-lid Ferreira herinnerde eraan dat er in de loop der jaren heel wat bruggen zijn gebouwd door de oude politieke partijen. Het werk wordt volgens haar gewoon voortgezet, terwijl anderen die net enkele bruggen hebben gebouwd heel wat poeha eromheen maken. Het startsein voor de bouw van deze bruggen is voor Ferreira weer een teken dat dat het noodzakelijke doel is waarop het volk van Nickerie aanspraak maakt. Zij zegt erg blij te zijn dat nu eindelijk gestart is met de bouw van deze bruggen. Ferreira haalde aan dat erop moet worden toegezien dat men niet met te zwaar materieel over de bruggen rijdt. Er gaat volgens haar heel veel zware vracht over onze wegen. Zij sprak de hoop uit dat ook dit een keertje goed gereguleerd wordt door de regering. Op weg naar 130 jaar Nickerie in 2009, hoopt Ferreira dat in ieder geval de wegen van de hoofdplaats geasfalteerd worden.
Ferreira benadrukte dat zij op een heel andere manier omgaan met ministers in tete a tetes, waar zaken heftiger gaan dan de manier waarop de oppositie ministers aanpakt in het Parlement. OW minister mr. Ganeshkoemar Kandhai die dit startsein ook bijwoonde zei in zijn toespraak, dat wederom een markering mag worden geplaatst voor een project dat door het Ministerie van Openbare Werken is voorbereid.

Dit project en vele andere projecten zijn o.a. het resultaat van het beleid dat het ministerie voert. Dit beleid is gebaseerd op systematische-, integrale- en duurzame aanpak van de infrastructuur. Kandhai haalde aan dat enkele van de projecten dateren van 2004 en dat deze zijn voortgezet. Zo is zeker 27 kilometers aan weg reeds geasfalteerd in Nickerie. Als voorbeelden haalde hij aan de Pisang Kapok- en Vuurtorenweg en de Parmessarweg. Andere projecten die voorbereid zijn door het ministerie zijn de ontwateringsprojecten voor het Nannikreekgebied, Brutoverkaveling en Surinamkanaal. Wat niet vergeten mag worden zijn de twee grote pompgemalen waarvan eentje staat in Nieuw Nickerie en de ander in de Westelijke polders.

Er wordt volgens Kandhai met veel voortvarendheid gewerkt aan de projecten. De bruggen worden gebouwd door bouwbedrijf Van Kessel, terwijl de consultancy ligt in handen van Ingenieursbureau Ramkisoor. In gesprek met parlementariėr Rashied Doekhie die ook was uitgenodigd, maar niet aanwezig was bij het geven van het startsein, zei deze aan DBS dat hij blij is dat uiteindelijk na 10 jaren de bruggen komen die zeker voordelig zullen zijn voor Nickerie. Hij zei dat hij zijn deel al destijds heeft gedaan als ex-DC. Dit project was al naar zeggen van Doekhie vooraf getekend om in eerste instantie de weg vanaf Rani tot naar Hamptoncourt te maken.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

15-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics