Nickerie.Net, maandag 17 september 2007


LVV: Rijstsector kan rekenen op volledige ondersteuning LVV
Geplaatst: 15/09/2007

Nickerie -  Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, ondersteunt de rijstsector volledig en speelt in op zowel nationale als internationale ontwikkelingen. Dit kan afgeleid worden uit de maatregelen die de regering de afgelopen jaren heeft genomen en nog steeds neemt om de productie te bevorderen. Zo kan genoemd worden de inhaalmanoeuvre bij de rehabilitatie van de droge en natte infrastructuur. Dit kost de staat ongeveer SRD. 800.000. Verder de subsidie t.b.v. Rijstonderzoek en Voorlichting voor het ontwikkelen en instandhouden van hoogproducerende rijstvariŽteiten voor een bedrag van ruim SRD 1.3 miljoen.

Ook de lening van Sf. 5 miljard aan padieproducenten om de financiŽle problemen van de padieboeren te helpen oplossen. De uitvoering van het Nationaal Urgentie Programma (NUP) voor rijst t.b.v. ca. Euro 9.2 miljoen. Met deze middelen worden de volgende projecten uitgevoerd: rehabilitatie van het MCP -kanaal, verbetering van voorlichting en onderzoek, training van padieboeren in grondbewerking, gewasmanagement en waterbeheersing, technische assistentie aan rijstverwerkers om hun bedrijven te laten voldoen aan ISO-normen en standaarden zodat een kwaliteitsproduct geŽxporteerd kan worden dat voldoet aan internationale eisen. Operationalisering van het rijstkredietfonds t.w.v SRD. 12,6 miljoen t.b.v. padieboeren en verwerkers. Ook het feit dat het ministerie van LVV een zestal waterschappen heeft ingesteld om ordening te brengen in het waterbeheer alsook een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de rehabilitatie van het waterschap Sawmillkreek voor een bedrag van SRD. 1.4 miljoen.

Als laatste de teruggave van de retentiegelden aan de exporteurs die rijst naar Europa exporteren voor circa SRD. 2 miljoen op jaarbasis. Daarnaast heeft het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) in samenwerking met LVV aan 617 padieboeren bereidverklaringen uitgereikt. Hiervan hebben reeds 260 boeren de transportdocumenten ontvangen, waardoor deze boeren nu seizoenleningen kunnen krijgen bij de commerciŽle banken. Ter voorbereiding op het komende seizoen is het ministerie van LVV begonnen de irrigatiekanalen en loosleidingen in Nickerie op te schonen. Ook de rehabilitatie van de infrastructuur van Wageningen en de Middenstandspolder is reeds aanbesteed, zodat ook in dit gebied na 4 jaar weer ingezaaid zal kunnen worden. Het ministerie van LVV verwacht dat gelet op de stijgende wereldmarktprijzen en de getroffen maatregelen, dit seizoen meer arealen ingezaaid zullen worden.

Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

15-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics