Nickerie.Net, maandag 17 september 2007


Rashied Doekhie ‘Ik ben nooit tegen decentralisatie geweest’

'Transparantie en democratie in het decentralisatieproces ontbreekt'

Geplaatst: 17/09/2007

Nickerie -  NDP-parlementariër tevens ex-dc van Nickerie, Rashied Doekhie, ergert zich krom over de wijze waarop decentralisatie wordt belicht en alsof die een pas uitgevonden formule is voor verzelfstandiging van Nickerie. ‘Als we praten over decentralisatie, praten we over de nieuwe grondwet welke in de tachtiger jaren het ja-woord heeft gehad van ons allemaal waar ik aan de wieg heb gestaan als dc’, zegt Doekhie. Mensen weten vaak niet, volgens Rashied Doekhie, dat decentralisatie reeds lange tijd in Nickerie gaande is geweest en ons in die tijd zover heeft gevoerd, verder dan de huidige periode, denkende aan een aantal projecten die in eigen beheer zijn uitgevoerd en, waarvan deze nog steeds zichtbaar zijn binnen de gemeenschap.

 Echter zei Doekhie dat men steeds het wiel probeert uit te vinden en het een ziekelijke gewoonte is in Suriname dat als men zelfs de kans krijgt om bijvoorbeeld de brug van Henar weg te halen, omdat zij het niet hebben gedaan, zij in staat zijn het te doen. Doekhie vervolgde door te zeggen dat haast alles wat bepaalde mensen niet hebben kunnen doen, maar anderen wel hebben kunnen realiseren voor land en volk, vernietigd moet worden. Terugkomend op decentralisatie, haalde Doekhie de renovatie van het districtscommissariaat aan die zonder een cent hulp van buiten is uitgevoerd. Vandaag de dag is dit prachtstuk weer aan renovatie toe waar niemand durft op te kijken. Naar zeggen van Doekhie zijn delen van dit gebouw al totaal verrot en duidelijk zichtbaar.

Ook het volkszwembad, de sporthal en Bigipan zijn destijds zonder een of andere ingenieur van buiten weer nieuw leven in geblazen. De ex-dc van Nickerie haalde aan dat het dezelfde decentralisatie is die de Wix- en Tam Adamsonstraat heeft verhard, door eigen middelen te genereren in en rondom Nickerie en dat er van deskundigheid gebruik is gemaakt van eigen krachten binnen Openbare Werken. ‘Dat is pas decentralisatie en gezicht geven aan jezelf, en niet dat je met bedelgeld en krachten van buiten komt om een paskwil op te zetten naast het commissariaat welke niet correspondeert met het bedrag. Het zou volgens Doekhie veel beter zijn geweest als de congreshal/ districtszaal boven het commissariaat zou zijn ondergebracht in plaats dat een groep mensen een stukje plein waar normaliter volksactiviteiten werden gehouden weg hebben gerukt om een paar mensen daar te herbergen.

Doekhie herinnert de districtsleiding dat het stukje weg gekaapte plein uit volksmiddelen in decentralisatiesfeer toendertijd is opgezet. Het Nickeriaanse volk is hierbij helemaal niet geraadpleegd. Het nieuwe decentralisatiegebouw onsiert de hele architectuur van ons vertrouwde commissariaatgebouw. Gezien de recente ontwikkelingen in Nickerie, is Doekhie van mening dat het districtsbeleid zwak is en overal rammelt. Als er commentaar en kritiek wordt gegeven vindt men dit vaak moordend, destructief en demotiverend. Ditzelfde commentaar en kritiek heeft velen van de bestuursdienst gered om vandaag in Santo Boma achter de tralies te zitten, vervolgde Rashied Doekhie die hierop niet verder wenste in te gaan. Doekhie fronste met zijn wenkbrauwen of de districtszaal werkelijk voor dat bedrag is gemaakt. Volgens hem klopt een aantal zaken niet en ziet hij graag dat er een CLAD-onderzoek komt. Het zijn slechts een handjevol figuren die voor het Nickeriaans volk bepalen. Transparantie en democratie is in het hele decentralisatieproces ver te zoeken. De rest is naar zeggen van Doekhie gewoon losse flodder.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

17-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics