Nickerie.Net, woensdag 26 september 2007


Voltooiing modern bejaardentehuis Nickerie vertraagd door stijgende kosten
Geplaatst: 19/09/2007

Nickerie -  Voorzitter Vijay Ramnarain van stichting Sankat Mochan Nederland-Suriname en zijn bestuur timmeren sedert 2005 in Nickerie aan de bouw van een modern bejaardentehuis. Dit groot gebouw dat bij afronding aan ruim 42 oudjes onderdak zal kunnen bieden, kampt nu met een begrotingstekort om afgerond te worden. Naar zeggen van Ramnarain die zelf dit project begeleid en coördineert, is dit tekort ontstaan door de steeds stijgende kosten van bouwmaterialen die enorm veel geld opslurpen.

Voorzitter Vijay Ramnarain van stichting Sankat Mochan Nederland-SurinameVoorzitter Vijay Ramnarain van stichting Sankat Mochan Nederland-Suriname

Ramnarain zegt de moed niet te zullen opgeven, maar steeds uit te kijken hoe zij dit tekort kunnen dekken om deze nieuwbouw in de Van Drimmelenpolder serie A no.2 goed af te ronden. Ramnarain haalde aan dat de start van dit project veel ups en downs heeft gekend, maar desondanks uiteindelijk toch van de grond is gekomen en met de dag vordert. Zelf heeft hij heel veel energie, tijd en moeite in gestopt om het met Gods wil zover te krijgen. De eindfase hoopt hij ook met de wil van de Almachtige te zullen afronden en hiermede dan ook de wens van wijlen zijn vader te hebben verwezenlijkt.

 Ramnarain is ervan overtuigd dat zij wel in staat zullen zijn om dit gebouw in het eerste trimester van 2008 in gebruik te nemen. Aanvankelijk was de planning het dit jaar nog in gebruik te nemen, wat helaas niet is gelukt. “ Wij hebben nog veel meer giften en donaties nodig om het gebouw sleutelklaar te krijgen. Hij is zelfs bezig gesprekken te voeren met organisaties in zowel binnen - als buitenland om te kijken wie wat kan doen. Het gebouw heeft een totale oppervlakte van 1875 vierkante meters en zal verder voorzien zijn van activiteitenruimte, liftinstallatie, recreatiezaal, een gemeenschappelijke ruimte, brandmelder en zuster oproepinstallatie. Voor dit gigantische project heeft stichting Sankat Mochan Nederland-Suriname ook in het jaar 2000 reeds een bakkerij geopend in de polder die dagelijks duizenden broden aan de man brengt en een zelfstandige onderneming is geworden, waar zeker acht gezinnen werken en van leven.

Bouw van een modern bejaardentehuis Sankat Mochan te NickerieBejaarden tehuis in aanbouw te Waldeck, Nickerie.

Ramnarain zegt dat deze projecten nog lang niet het einde zijn van activiteiten, maar dat langzaam maar zeker zij veel meer in petto hebben voor Nickerie in het bijzonder. Ramnarain is de donateurs Roling Vastgoed Nederland, Seva Network Nederland, Bedrijfsleven Nederland, NCOO Amsterdam en alle overigen in Nickerie en waar dan ook gevestigd zeer dankbaar, dat zij helpen dit project voor Nickerie te realiseren. ‘Behoefte aan een goed verblijf voor oudjes in Nickerie is noodzakelijk,’ zegt Ramnarain. Nu al zegt hij al mensen op zijn dak te krijgen die een plaats willen reserveren. Echter wordt rustig gewacht totdat alles klaar is. De stichting houdt regelmatig via de media, Internet en de radio iedereen op de hoogte over de ontwikkelingen.
Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

19-09-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics