Nickerie.Net, zondag 23 september 2007


Directeur SBBS: ‘De bacovenwereld wilt sector in Suriname kapotmaken’

Eliézer Pross, 19/09/2007

Paramaribo - De Stichting Behoud Bacovensector Suriname (SBBS) zal het jaar 2007 afsluiten met een winst van minimaal 1 miljoen Amerikaanse dollar, ondanks het feit dat haast alle spelers op de wereldmarkt constant vechten om deze sector in Suriname “de dood in te jagen.” “Het is een constante oorlog die wij internationaal voeren. Desondanks is Suriname de trekker van de bacovenproducerende ACP-landen.

Wij hebben de bevolking nodig om achter ons te staan in onze strijd om te overleven op de internationale markt.” Dit zei Phillippe Dury, algemeen directeur van de SBBS, gisteren in gesprek met de Ware Tijd. Hij gaf een uiteenzetting van de vele problemen waarmee de SBBS, vanaf de dagen van Surland, kampt. De kardinale fout die gemaakt werd, volgens Dury, is dat er nooit aandacht besteed werd aan het marketingaspect van het agrarisch product. Daardoor was de sector afhankelijk van afnemers als Fyfes om het product op de Europese markt te krijgen. De afnemers konden hun wil doordrukken bij Surland: van een te lage opkoopprijs aanbieden, tot zelfs weigeren om verder zaken te doen bij de herstart van Surland als SBBS in 2003.

Dury legde verder uit dat in het ongeveer dertigjarig bestaan van Surland, er geen investeringen gepleegd werden om het bedrijf op niveau te houden om te kunnen concurreren op de internationale markt. Dit in tegenstelling tot de afgelopen negen jaren, waarbij er 25 miljoen euro gestopt werd in de sector om het bedrijf nu te krijgen waar zij is, met voor het eerst in 20 jaar winst. 20 miljoen van het geld werd beschikbaar gesteld door de Europese Unie en het overig bedrag van de Staat. Over het algemeen leed Surland grote verliezen door een slechte organisatie en conflicten tussen overheid en directie, directie en arbeiders, etc. “Niemand hield zich aan zijn taakomschijving,” zegt Dury. Tussen 1996 en 2001 alleen leed Suland een verlies van 36 miljoen Amerikaanse dollar. Dit, onder meer, lag ten grondslag aan het besluit van de regering om de adviezen van deskundigen op te volgen om Surland in 2001 te sluiten.

“Vanaf de herstart in oktober 2002, bleek al heel gauw dat onze concurrenten internationaal Suriname aan de kantlijn wilden houden. Eerst weigerde Fyfes, een jarenlange opkooppartner, verder zaken met Suriname te doen. Suriname antwoordde met een nog “betere en efficiëntere” verschepingsmaatschappij die nu een open lijn houdt voor ook andere sectoren behalve de bacovensector, naar Europa. Onze regionale buren als Belize, Bovenwindseilanden en Jamaica, allemaal licentie houders, hebben ook op hun manier zich contra Suriname opgesteld. Omdat Suriname geen licentiehouder is, zijn wij in 2004 en 2005, in totaal 12 miljoen US dollar kwijtgeraakt aan licentiekosten om ons product op de Europese markt te krijgen.” Er is sterk gelobbyd om de licentie verplichting bijna helemaal weg te werken. Ook een verbeterde invoerrechten regeling is dankzij Suriname gerealiseerd. “Het belangrijkste op dit moment zijn de onderhandelingen om te komen tot een 'Economic Partnership Agreement' (EPA) welke zal leiden tot het vrij verkeer van goederen tussen Europa en de ACP landen, inclusief Suriname, waardoor er geen invoerrechten betaald hoeven te worden. Dit zal de bacovensector, en alle andere sectoren, ten goede komen.

De grote bacovenproducenten van Zuid-Amerika zijn tegen deze overeenkomst omdat Suriname de potentie heeft om verder uit te groeien tot een grote speler. “Wij zijn continu in oorlog op het internationaal vlak. Maar wij hebben onszelf bewezen en worden zelfs erkend. Suriname is woordvoerder van de bacovensector voor de ACP-landen bij zowel de EU als de Wereld HandelsOrganisatie. Het belangrijkste is dat de samenleving achter ons staat,” aldus Dury.-.

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics