Nickerie.Net, zondag 23 september 2007


‘Uitspraak ITLOS moet Suriname niet in slaap laten sussen’

Ivan Cairo, 22/09/2007

Paramaribo - Gelet op slechte ervaringen met Guyana in het verleden moet Suriname zo snel mogelijk zijn aanwezigheid doen gelden in het deze week toegewezen zeegebied bij de westgrens. De mededeling van president Bharat Jagdeo aan zijn collega Ronald Venetiaan, is voor assembleelid Ruth Wijdenbosch géén geruststelling dat Georgetown zich daadwerkelijk zal houden aan de zeegrens die deze week door een VN tribunaal is vastgesteld.

 “We weten dat we in het verleden problemen hebben gehad met Guyana. Vissers op de Corantijnrivier en Guyanese militairen op onze rivier die denken dat het van hun is”, stelt Wijdenbosch tegenover de krant. Ze verwelkomt Jagdeo’s verklaring dat Guyana zich aan de uitspraak zal houden, maar voorkomen moet worden dat Suriname zich in slaap laat sussen.

Van Staatsolie moet nu vernomen worden of het zeegrensgebied van Suriname wel rijk is aan aardolie. Naar verluidt zouden de potentieel rijke bronnen aan Surinaamse zijde liggen en heeft het land op dat stuk niet verloren. Staatsolie zal daarom op korte termijn activiteiten in het gebied moeten ontplooien om Surinames gezag te doen gelden. Daar het een grensgebied is, is het best mogelijk dat maatschappijen die er op basis van Guyanese concessies werken, illegale activiteiten aan Surinaamse zijde gaan ontplooien “om aan onze rijkdommen te komen”. “Ik denk dat we zeer alert moeten zijn”, vindt de volksvertegenwoordiger. Gelet op de “geschiedenis met Guyana” moet het Nationaal Leger zeer alert zijn, stelt Wijdenbosch die ook voorzitter is van de commissie Defensie in het parlement.

Ze wijst op afspraken over gebieden zoals Tigri op de zuidwestelijke grens waarbij was aangegeven dat deze gedemilitariseerd diende te worden Georgetown heeft zich nooit daaraan gehouden. Daarom moet het nationaal Leger nu “zeer alert zijn, niet als agressor, maar zeker goed equipped, om onze rijkdommen te beschermen”. Op termijn zal Suriname de Tigri-kwestie op tafel moeten leggen voor een definitieve oplossing. Dit is volgens Wijdenbosch een zwaarder pijnpunt voor de Surinaamse samenleving dan het deze week opgeloste maritieme grensdispuut. “Voor ons is belangrijk dat Tigri ons gebied is. We willen daar geen Guyanese militairen hebben.” Suriname moet daarom in de toekomst stappen ondernemen om deze zaak op te lossen.

Ex-MAS-directeur Eddy Fitz-Jim zegt de uitspraak van het VN tribunaal min of meer te hebben verwacht. Hij is niet van oordeel dat Suriname heeft verloren. Beide landen hebben, nadat Guyana een claim bij de VN had gelegd, voor hun zaak gevochten. “Uiteraard hoop je dat je alles krijgt, maar het recht heeft gezegevierd. Ik vind het een goede uitspraak”, zegt Fitz-Jim die ook jarenlang lid was van de Grenscommissie. Wat de zuidwestgrens betreft, stelt hij dat Suriname moet vechten voor zijn rechten.-.

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics