Nickerie.Net, woensdag 26 september 2007


Adron zit nog steeds verlegen om grond 500 ha Prins Bernhardpolder ligt er verwaarloosd bij

NICKERIE – In Nickerie wordt bijna 11.000 hectare landbouwareaal onbenut gelaten; 10.000 hectare in Wageningen en 500 hectare in de Prins Bernhardpolder. Vanwege een dispuut met de padieverbouwer en verwerker George Pahlad ligt de 500 hectare in de Prins Bernhardpolder er al enkele seizoenen verwaarloosd bij. Dit terwijl het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (Adron) nog steeds kampt met een tekort aan grond voor het veredelen van goede kwaliteit zaaizaad.

De Prins Bernhardpolder in Nickerie staat er verlaten bij. Volgens het Adron zou deze polder een belangrijke rol kunnen vervullen bij het vermeerderen van zaaizaad voor padieboeren. (Timesfoto: Richenel Small)

Ook te Wageningen is er een zaaizaadbedrijf dat door het Adron wederom in productie kan worden gebracht. Adron produceert naast breederseed en elitezaad ook origineel zaad. “Breederseed en elitezaad worden op het areaal van het onderzoekscentrum geproduceerd”, zegt Adron-directeur Kardi Kartosoewito in gesprek met Times, “terwijl voor het produceren van origineel zaad wij gedwongen zijn van derden grond te huren. Adron krijgt daarbij medewerking van de NV Nanni”, legt Kartosoewito uit. Bij dit bedrijf maakt Adron gebruik van 18 hectare van het areaal om origineel zaad te verbouwen.

“We moeten in de praktijk werken naar op zijn minst 30 hectare”, geeft de Adron-voorman aan. Hij voegt eraan toe dat het overig deel door andere goede zaaizaadboeren wordt geteeld onder strenge controle van het onderzoeksinstituut. In het zaaizaad mag namelijk geen rode rijst voorkomen. Gezien het tekort aan grond bij Adron bestaan er volgens Kartosoewito plannen om het voormalig zaaizaadbedrijf in de Prins Bernhardpolder weer nieuw leven in te blazen. De Adron-directeur zegt dat reeds gewerkt wordt aan een plan dat door de Europese Unie gefinancierd moet worden. “Zo ver is het echter nog niet”, voegt hij er direct aan toe.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

26-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics