Nickerie.Net, woensdag 26 september 2007


Afvoerwegen landbouwgebieden moeten verhard worden

NICKERIE De najaarsoogst die momenteel volop aan de gang is, verloopt volgens assembleelid Soedeschand Jairam heel moeizaam. Als reden hiervoor noemt Jairam het feit dat de afvoerwegen heel slecht onderhouden zijn. De volksvertegenwoordiger zegt niet te begrijpen waarom het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij zich nu gaat bezighouden met het ophalen van loosleidingen terwijl de noodzaak om de wegen te herstellen groter is.

Jairam vindt dat loosleidingen belangrijker zijn in de regentijd om het overtollige water af te voeren. Hij geeft aan dat de padieboeren nu extra kosten moeten maken met het afvoeren van hun padie. De oorzaak hiervan ligt volgens Jairam in de grote achterstand en aanpassing van de infrastructuur. Hij geeft aan dat de droge infrastructuur, met name de afvoerwegen, enorm belangrijk is voor het controleren van het gewas en ook om de in- en output te transporteren van en naar het veld.

Het assembleelid vindt dat als de regering jongeren wil stimuleren om in de landbouw te gaan, er in de eerste plaats gewerkt zal moeten worden aan herstel van de wegen. Volgens hem kan van de jongeren niet verwacht worden dat zij in de modder gaan lopen om hun percelen te bereiken, net zoals hun ouders en voorouders het gepresteerd hebben. Dit werkt demotiverend, vindt de volksvertegenwoordiger. Jairam vindt dat de afvoerwegen ten minste van klinkers zouden moeten worden voorzien.

Een ander probleem is volgens hem de opkoopprijs van padie. Deze is niet zo goed, beweert hij, omdat een deel hiervan gaat naar transportkosten. De opkoopprijs had beter kunnen zijn, maar als gevolg van valse informatie vanuit regeringszijde, die aangeeft dat er veel is ingezaaid en dat de opbrengsten goed zijn, hebben de opkopers hun prijzen niet verder opgevoerd. De huidige opkoopprijs schommelt tussen de SRD 32 en SRD 34, en dat is volgens Jairam goed te noemen.

Hij vindt echter dat indien de juiste informatie de opkopers had bereikt over de inzaai en de opbrengst, dat er weinig padie is, de prijs dan zeker tegen de SRD 36 zou liggen. Deze informatie heeft de regering volgens hem bewust niet doorgespeeld omdat zij denkt dat indien de opkoopprijs hoog ligt, de prijs op de lokale markt ook zal gaan stijgen, weet Jairam. Volgens de volksvertegenwoordiger heeft de opkoopprijs niet zoveel invloed op de prijs op de lokale markt.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

26-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics