Nickerie.Net, vrijdag 28 september 2007


Strafzaak zoon Guptar nog op de rol

Greg Sitaram, 27/09/2007

Paramaribo - De strafzaak die in Nederland loopt tegen Ryan Guptar, zoon van rijstmagnaat Shyam Guptar, is nog niet gesloten. Zijn invrijheidstelling is “voorlopig”. Indien de rechtbank van Amsterdam in haar eindoordeel anders beslist, kan Guptar het resterende deel van zijn 7,5 jaar veroordeling in Portugal alsnog uitzitten. Op 7 december 2005 werd Ryan in Portugal tot 7,5 jaar veroordeeld in verband met een drugsvondst op een schip, dat vanuit Suriname rijst voor vader Guptar had getransporteerd. Het schip was geregistreerd in St. Lucia. Volgens Shyam Guptar ging zijn zoon tegen deze veroordeling in beroep, maar de behandeling van de zaak bleef uit.

In een eerder gesprek met dWT verklaarde Guptar dat zijn zoon door de rechtbank onvoorwaardelijk in vrijheid was gesteld na aanhoudende wanprestatie van Justitie Nederland. De aanleiding van dit besluit is volgens Guptar geweest “de incompetentie van de Nederlandse Justitie om enkele belangrijke stukken, die uit Portugal moesten komen, aan de rechtbank te overleggen.” Guptar zei toen aan dWT dat de hele operatie Ficus een “groot fiasco” is geworden. DWT wist de hand te leggen op de beslissing van de rechtbank van Amsterdam. Daarin overweegt de rechtbank dat “gelet op zich thans in het dossier bevindende informatie, niet valt uit te sluiten dat de veroordeelde in het meest gunstige geval in Portugal op 11 september 2007 in vrijheid zou worden gesteld. Nu de feitelijke detentieduur, met inachtneming van de mogelijke datum van vervroegde invrijheidstelling in Portugal, relevant is voor de uiteindelijk, na omzetting, op te leggen straf, is de rechtbank van oordeel dat thans aanleiding bestaat om de gevangenhouding te schorsen. Daarbij overweegt de rechtbank dat zij geen voorschot wil nemen op het uiteindelijke oordeel, ten aanzien van de in Nederland op te leggen straf, maar dat het belang van de veroordeelde om niet het risico te lopen te lang in detentie te verblijven zwaar dient te wegen.” Dit gezegd hebbende werd het verzoek tot opheffing van de gevangenhouding door de rechtbank afgewezen. Wel werd de schorsing van de gevangenhouding van zoon Guptar opgeschort. Dit betekent dat het niet is uitgesloten dat de rechtbank later kan beslissen om de gevangenneming van zoon Guptar bij zijn eindoordeel te gelasten.

Shyam Guptar die ook gelinkt is aan deze zaak en daarvoor in Suriname wordt vervolgd, vindt dat hij de tweede keer slachtoffer is geworden van rancuneus handelen van de Nederlandse justitie. Ongeveer dertien jaar geleden werd Guptar ook door justitie Nederland in verband gebracht met drugstransporten. In deze zaak, beter bekend als de Octopuszaak, leed het Nederlandse OM een grandioze nederlaag. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep werd het OM door de rechter in het ongelijk gesteld. Als uiterste middel stelde het OM cassatie in bij de Hoge Raad, maar trok die later in. Dit onderzoek heeft volgens Guptar de Nederlandse Staat bijkans 34 miljoen Nederlandse guldens armer gemaakt.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

27-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics