Nickerie.Net, vrijdag 28 september 2007


Wageningers uiten opnieuw noodkreet

Paramaribo - Slachtoffers van het faillissement van de Stichting Machinale Landbouw (SML) slaken opnieuw een noodkreet over hun penibele situatie. In een openbrief aan president Venetiaan geeft het Wageningen Algemeen Collectief aan dat haast geen enkele toezegging die de regering heeft gedaan is nagekomen. Zo lopen de machinehouders nog rond met een totale vordering van 1,1 miljoen US dollar bij de SML en 65.000 US dollar bij de Surinaamse Rijst Organisatie (SRO).

Volgens het collectief beginnen de Wageningers zich te roeren en is de situatie aan het verergeren, verloederen en verpauperen. “Wageningers sterven letterlijk weg onder stress, verlamming, hoge bloeddruk, suikerziekte enzovoorts”, stelt de organisatie. Ook worden gezinnen ontwricht omdat kostwinners buiten de woonomgeving moeten gaan werken en langere tijd wegblijven. Ook wordt een scala van pijnpunten opgesomd inclusief het al drie jaar uitblijven van salaris voor dertien vroegere SML-arbeiders die niet hebben getekend voor ontslag en het uitblijven van de toegezegde grondbeschikkingen voor de arealen om als zelfstandige boer aan de slag te gaan. De maandelijkse vergoeding van 150 US dollar, waarop ze volgens het collectief aanspraak maken zolang ze de beschikking nog niet hebben, is de afgelopen drie jaar niet uitgekeerd. De Wageningers zijn ten einde raad omdat ondanks het feit dat ze talloze brieven hebben geschreven naar diverse instanties en personen, er nog geen verandering is gekomen in hun situatie. Verder wordt gewezen op de onhoudbare situatie waarin weduwen en gepensioneerden verkeren, terwijl ook kinderen in het dorp zich onder uitzichtloze omstandigden moeten voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Het collectief dringt er daarom bij de regering op aan "om met de meeste spoed en liefst voor het nieuwe schooljaar" te beginnen met een oplossing om de rust en orde te Wageningen te garanderen. -.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

27-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics