Nickerie.Net, vrijdag 28 september 2007


Najaarsoogst 2007 bereikt piek in Nickerie

 

Nickerie -  Vele padieproducenten zijn nu bezig hun oogst binnen te halen.Bepaalde boeren zijn sedert de eerste week in september gestart met hun oogstactiviteiten. In de verschillende polders rijden pick-ups en trucks af en aan om de geoogste padie te vervoeren naar de verschillende molens die het verder zullen verwerken.

 

Terwijl de boeren zo bezig zijn, zit het ministerie ook niet stil. Het beleid is er nog steeds op gericht om de productiviteit van de boeren efficiŽnter te maken en waar nodig op te voeren. Zo wordt er hard gewerkt aan het creŽren van een goed en aantrekkelijk investeringsklimaat. Vermeldenswaard is dat boeren via de Landbouwbank via de zogenaamde SURFF een lening kunnen nemen, tegen een rente van 9% op jaarbasis. Deze lening is ook bestemd voor grote padieproducenten en molenaars.

 

Echter is gebleken dat de molenaars een niet zodanige interesse hebben getoond, daar zij bij hun bankier beter gefaciliteerd worden en minder rente betalen. Met de lening kunnen de boeren o.a. hun zaaizaad, kunstmest en herbicide financieren. Deze lening die een duurzaam karakter heeft gaat reeds haar tweede seizoen in. Vanuit de zijde van het ministerie van L.V.V. heeft DBS kunnen vernemen dat ook de infrastructuur behoorlijk aangepakt wordt. Na uitvoering van de projecten en na onderhoud zal de infrastructuur worden overgedragen aan belanghebbende boeren in de polders c.q waterschappen die zich dan verder moeten bedruipen.

 

De oogstperiode bevindt zich nu in haar piekperiode en zal duren tot de tweede of derde week van de maand november, zulks gelet op een aantal late inzaaiers. De inzaaiperiode voor de najaarsoogst startte in de eerste week van juni. Uit de rijstvelden is melding gemaakt dat de boeren voor een baal natte padie een bedrag van 34 Surinaamse dollars in handen krijgen wat omgerekend neerkomt op U$ 12.14. Ten opzichte van het vorig seizoen, waar de boeren USD 9,= ( SRD 27,= ) ontvingen, is dit een stijging van U$ 3.14. Deze stijging is te danken aan de veranderde wereldmarktprijs voor rijst.

 

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

27-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics