Nickerie.Net, zaterdag 29 september 2007


‘Winnaars’ buitenlandse lotto komen bedrogen uit

NICKERIE – In Nickerie zijn wederom brieven in omloop waarin staat aangegeven dat personen een grote loterij in Spanje hebben gewonnen. Volgens het schrijven, afkomstig van de International Lotto Commission Madrid Spain, moet het gaan om een bedrag van 850 duizend euro, dat moet zijn gewonnen met een lotnummer afkomstig van het bedrijf Andalucia Vista S.A. Degenen die een schrijven hebben ontvangen dienen een formulier in te vullen waarin uitgebreide persoonsgegevens moeten worden verstrekt en tenslotte aan Atlantic Security Agency volmacht wordt verleend om als claim agent op te treden.

Verschillende personen gaven aan in eerste instantie zeer verrast te zijn met het schrijven, omdat hun namen en adressen zeer nauwkeurig zijn aangegeven. Op de vraag of zij ooit hebben meegedaan aan de internationale loterij, wordt ontkennend geantwoord. Als dan gevraagd wordt vanwaar het optimisme, wordt gezegd dat zij verleid werden door het forse bedrag en het feit dat hun persoonsgegevens bij de adressering correct waren. Door het ‘internationale lottokantoor’ wordt erop gewezen dat de claim zeer persoonlijk en confidentieel is en dat derhalve contact gemaakt moet worden met de claim agent, die dan de afhandeling ter hand zal nemen. Indien niet tijdig wordt gereageerd wordt gedreigd dat het gewonnen bedrag teruggegeven zal worden aan het Spaanse ministerie van Economische Zaken.

Het gebeurt vaker dat Surinamers dergelijke brieven ontvangen. De correspondentie vindt ook vaak via het internet plaats met de smoes dat het emailadres een forse prijs gewonnen heeft. In gesprek met enkele personen blijkt dat zij een harde les hebben geleerd. Voordat het gewonnen bedrag kan worden getoucheerd, moet namelijk eerst een overmaking plaatsvinden om administratieve handelingen te verrichten. Daarna wordt niets meer vernomen en is men het gestorte bedrag kwijt.

Volgens een der geïnterviewden valt de International Lotto Commission door de mand, doordat zij ook bedrijven aanschrijft en deze aanduidt als personen. De op de enveloppen aangegeven informatie lijkt afkomstig te zijn van de telefoongids van Suriname. Omdat het zeer waarschijnlijk gaat om buitenlanders die de Nederlandse taal niet machtig zijn, weet men niet dat het om bedrijven gaat, waardoor die in feite niet in ‘prijzen’ zouden moeten vallen. Een van de ‘beetgenomen’ personen wil in ieder geval de samenleving aanraden om de brieven direct na ontvangst te vernietigen en in geen geval overmakingen te doen naar het buitenland, omdat men anders gewoon de gestorte dollars of euro’s kwijtraakt. “Ik heb dat zelf meegemaakt en wil niet dat hetzelfde iemand anders overkomt”, zegt een van de benadeelden aan Times.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

29-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics