Nickerie.Net, dinsdag 02 oktober 2007


Modernisering kern Surinaams regeringsbeleid 2008

PARAMARIBO - Modernisering is het sleutelwoord in het nieuwe begrotingsjaar. Bij de presentatie door president Ronald Venetiaan zijn vernieuwingen aangekondigd op uiteenlopende gebieden, van onderwijs tot voedselvoorziening. Alleen het buitenlands beleid blijft vrijwel onveranderd.

Onder meer zal het One-Chinabeleid worden voortgezet. De recente uitspraak over de maritieme grens met Guyana zal ook nog langer nagalmen. “Suriname zal nog meer te maken hebben met de bepalingen van het zeerechtverdrag van de VN. Op de eerste plaats is door mijn voorganger onderhandeld met de Franse overheid over de maritieme grens met Frans Guyana”, zei Venetiaan in het parlement.

De maritieme grens die nu officieel is getrokken tussen Suriname en Guyana zal effect hebben op de bepaling van de maritieme grens met Frans Guyana. Een andere doorwerking van de uitspraak heeft te maken met plannen om de economische zone voor de kust uit te breiden naar driehonderd en vijftig zeemijlen. Het voorbereidingsproces wordt binnenkort gestart.

Met behulp van donoren en uit de eigen besparingen zullen middelen worden opgebracht om de ontwikkeling te bevorderen. Met name het basisonderwijs wordt verbreed van een zesjarige opleiding naar een elfjarige. Op landbouwgebied zullen behalve moderne technieken zoals kassenbouw, ook strengere controlemechanismen ingevoerd worden voor betere voedselveiligheid.

“Terwijl wij onderling bakkeleien komen grote bedreigingen op ons af”, aldus Venetiaan. Tot die bedreigingen horen de gevolgen van de klimaatveranderingen. De regering zal maatregelen treffen, waaronder verbetering van de kustbescherming in Coronie en Commewijne. Het begrotingstekort in 2008 is berekend op ruim vierhonderd miljoen Surinaamse dollar (ongeveer honderd en dertig miljoen euro) of ruim vijf procent van het BBP.


Geen reden tot onvrede

Er is geen harde reden waarom onvrede zou moeten heersen in de samenleving. Dit zegt president Ronald Venetiaan. Niet dat er geen grote problemen zijn, zoals armoede en sociale achterstanden. Het is ook niet zo dat de regering die problemen niet erkent.

Wie dat beweert, is misleidend bezig. Dat geldt zeker degenen die demonstraties plannen als protest. Sociale problemen en de uitkomst van het maritiem geschil worden dan meegenomen als argument. “De leiders in de regering weten wat het betekent op te groeien in armoede, ook onze ouders hebben moeten zwoegen”, zegt Venetiaan. Dus kan niet gesteld worden dat de inzet ontbreekt.

De regering spant zich in om verlichting te brengen. Niets wordt aan het toeval overgelaten of het nu om het grensgebied gaat of binnen Suriname zelf. “Dus laten ze u niet voor de gek houden en u sturen om letsel op te lopen. Suriname is misschien geen land van melk en honing, maar er zijn genoeg kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen”, aldus Venetiaan.


Venetiaan: clear sky turbulentie boven Suriname

PARAMARIBO, 30 sep – Het is een vergissing als wie dan ook denkt munt te kunnen slaan uit het resultaat van het maritieme geschil. Dit zegt president Ronald Venetiaan naar aanleiding van het aanstaande straatprotest van de oppositie. Suriname heeft geen behoefte aan koude drukte.

Het gaat steeds meer de goede kant op en dan ineens “hebben we clear sky turbulentie”, zei Venetiaan bij de herdenking van de eenenzestigste jaardag van zijn Nationale Partij Suriname, NPS. “Wet en recht waar wij zelf gekozen hebben onderdeel van te zijn, daar wordt nu tegen geageerd. Het zeerecht heeft gesproken en daar moeten wij ons aan onderwerpen.”

Dat schijnt maar niet te gebeuren. Volgens NDP-leider Desi Bouterse is het hoog tijd dat de regering naar huis gaat. De uitspraak zou te negatief zijn uitgevallen voor Suriname en daar zouden conclusies uit getrokken moeten worden. Volgens de buitenparlementaire Surinaamse Volkspartij moet de regering zich maar eens gaan bekommeren om de emoties van de bevolking en deze niet slechts te laten bespelen door de oppositie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Waterkant

01-10-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics