Nickerie.Net, dinsdag 02 oktober 2007


Regering wil andere grenskwesties ook oplossen

Paramaribo - Suriname verwacht de komende periode meer perikelen rond de VN Conventie over de Rechten van de Zee (UNCLOS). President Ronald Venetiaan voorspelt dat, na de grensperikelen met Guyana, Suriname vermoedelijk weer te maken krijgt met de beginselen van de UNCLOS. De regering wil zowel de grenskwestie met Frankrijk (Frans-Guyana) over de oostelijke grens oplossen en ook besprekingen over de maritieme grens afronden.

Venetiaan hield het college tijdens zijn jaarrede gisteren voor, dat de regering-Wijdenbosch met Frankrijk had onderhandeld over de zeegrens en dat tijdens besprekingen op technisch niveau overeenstemming was bereikt dat de equidistantielijn als demarcatie van de zeegrens gehanteerd zal worden. Deze overeenkomst moet nog door de regeringen van beide landen worden goedgekeurd. Ondertussen is met Parijs afgesproken dat na afronding van intern overleg binnen de Franse regering, de besprekingen over de oostgrens zullen worden hervat.

Ondertussen treft de regering voorbereiding om een claim bij de Verenigde Naties in te dienen voor uitbreiding van de Exclusieve Economische Zone tot bijkans 350 zeemijlen uit de kust. Over de grensperikelen met Guyana herhaalde het staatshoofd dat aangezien het VN Tribunaal de grens definitief heeft vastgesteld, de samenleving ondanks de teleurstelling over de uitspraak deze dient te aanvaarden. “Met de uitspraak van het VN Tribunaal is een einde gekomen aan het maritiem grensgeschil tussen Suriname en Guyana en is de weg geopend voor Suriname om economische activiteiten te ontplooien in het gebied aan zijn zijde van de maritieme grens met Guyana”, zei president Venetiaan.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02-10-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics