Nickerie.Net, vrijdag 05 oktober 2007


WIN groep organiseert internationaal congres over zorg en welzijn

NICKERIE - De WIN groep Nickerie (een samenwerkingsverband van de stichting Cultureel Centrum Nickerie en de stichting Welzijnsinstituut Nickerie) organiseert van 22 tot en met 26 oktober een internationaal congres in Nickerie. Het congres, met nationale en internationale gasten en sprekers, heeft als titel ‘Duurzaamheid in zorg’ en besteedt aandacht aan welzijnszorg en psychosociale gezondheid.

Het congres wordt door first lady Liesbeth Venetiaan geopend. Het doel is een beeld te geven van de stand van zaken op de verschillende vakgebieden waarop de WIN Groep werkt. Ook zal de methodiek in de projecten van de WIN groep ruimschoots aandacht krijgen. Verder acht de organisatie het van belang om een aanzet te geven tot kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering. Aan het woord komen beleidsmakers en wetenschappers.

Het congres is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in zorg en welzijn, in het onderwijs, op een ministerie en verder voor alle andere belangstellenden. Van maandag tot woensdagmiddag zullen er workshops worden gegeven door verschillende nationale en internationale deskundigen. Er zullen onder andere psychologen, counselors, hoogleraren, beleidsmedewerkers, psychiaters en managers vanuit verschillende (zorg)instellingen aan het woord komen.

Donderdag zal de rode draad van de verschillende voordrachten zijn: ‘recente ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn in Nickerie’. De vrijdag zal in het teken staan van wetenschappelijke lezingen over de laatste internationale ontwikkelingen op het gebied van de zorg. Aan de orde komen onder andere: hiv/aids, suďcidepreventie en de aanpak van jeugddelinquentie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

04-10-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics