Nickerie.Net, woensdag 03 oktober 2007


Bouterse niet boven de wet

Ivan Cairo, 03/10/2007

Paramaribo - Desi Bouterse, ex-legerleider tevens voorzitter van de NDP, staat niet boven de wet. Als verdachte van meervoudige moord in december 1982, zal hij zich daarom moeten onderwerpen aan de regels en normen die gelden binnen de rechtsstaat Suriname. Justitie heeft in ieder geval plannen klaar om hem desnoods met harde hand te laten onderwerpen aan het strafproces als hij zich weerspannig zou gedragen. Zo laat justitieminister Chandrikapersad Santokhi in gesprek met de Ware Tijd doorschemeren. “Een ieder in deze samenleving is gehouden aan wet en recht in dit land en dat geldt ook voor de verdachte (Bouterse)”.

Op 30 november begint de openbare behandeling van de strafzaak tegen Bouterse en 24 andere verdachten op in het gerechtsgebouw op de marinebasis te Boxel. “Mi n'e go drape, want no wan drugscrimineel pkin boy n'e sroto mi”, herhaalde Bouterse maandag vol bravoure eerdere uitlatingen. Hij sprak ruim 500 betogers toe nabij VCB Bank aan de Waterkant tijdens een protestdemonstratie tegen de regering.

Reagerend hierop zei Santokhi desgevraagd, dat Bouterse de NDP niet moet betrekken bij zijn persoonlijke problemen met justitie. “Een ieder die door de rechterlijke macht uitgenodigd of opgeroepen zal worden, dient te verschijnen. Op het moment dat men niet verschijnt, zullen ook rechtsgevolgen intreden voor de persoon, maar aan de andere kant is de rechterlijke macht ook bevoegd om aan de hand van de omstandigheden van de zaak een persoon te laten opbrengen als dat noodzakelijk is.” De Staat is daarbij verplicht de rechtbank alle middelen te verschaffen haar werk te kunnen doen. Santokhi voegt eraan toe dat in het verleden bepaalde verdachten ook vol bravoure hebben geroepen niet naar de gevangenis te zullen gaan als ze werden veroordeeld, maar zitten deze figuren nu jarenlange gevangenisstraffen uit.

De minister roept de samenleving op zich niet te laten manipuleren met stoere taal “door personen die eigen problemen hebben” en met privé-agenda’s rondlopen. “Er is geen enkele rechtszaak tegen de NDP en de NDP wenst ook niet beschuldigd te worden van moord en mensenrechtenschendingen, omdat er in de NDP veel rechtgeaarde burgers zijn. Die mensen willen ook als zodanig behandeld te worden. Dat weet de aanhang, ...dat moet hij (Bouterse) ook weten.”

De ex-bevelhebber krijgt evenals alle andere verdachten in deze zaak de kans tijdens de rechtszitting zijn onschuld te bewijzen. Hij moet slechts de regels van de rechtsstaat naleven. Santokhi houdt er ernstig rekening mee dat “sommige mensen gekke dingen willen doen”, vandaar dat rond het proces een veiligheidsplan is opgesteld. Hierin zijn zodanige voorzieningen getroffen zodat het veiligheidsgevoel in de samenleving tijdens het proces niet wordt aangetast. Voor alle directe betrokkenen bij de strafzaak zoals rechters en militaire leden van de Krijgsraad, de auditeur-militair en andere functionarissen en personen zijn persoonlijke veiligheidsvoorzieningen zoals lijfwachten getroffen. De meeste voorzieningen zijn al in orde, en de laatste maatregelen worden de komende week in orde gebracht. “De betrokkenen krijgen “alles” wat ze vragen nadat deze op basis van redelijkheid en billijkheid zijn getoetst,” stelde de bewindsman.

De veiligheidsvoorzieningen rond het 8 Decemberstrafproces drukken zwaar op het budget van justitie, maar het is een noodzakelijk offer dat gebracht moet worden, vindt Santokhi. “We hebben het er als Staat en ministerie voor over om de rechtsstaat te beschermen en te beveiligen, en als dat geld moet kosten, dan moet het geld kosten, omdat onze rechtsstaat en nageslacht veel meer waard zijn dan vernietiging van deze samenleving.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

05-10-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics