Nickerie.Net, vrijdag 05 oktober 2007


NPS-adviesraadslid Sunil Oemrawsingh: Bij Bouterse gaat het niet om het algemeen belang

PARAMARIBO - De uitspraken en de gedekte en openlijke bedreigingen van voorzitter Desi Bouterse van de NDP, in zijn reacties op de vastgestelde aanvang van het gerechtelijke proces over de Decembermoorden, bevestigen de opvatting dat het bij hem absoluut niet om het algemene belang van de Surinaamse samenleving gaat, maar om zijn eigen eng persoonlijk belang.  Dit is de bevinding van NPS-adviesraadslid Sunil Oemrawsingh, die tevens woordvoerder is van de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 Decembermoorden.

“Luisterend naar de reacties van de deelnemers aan het door Bouterse opgehitste protest tegen de op internationaal wettelijke gronden berustende uitspraak over de maritieme grens Suriname-Guyana, vraag ik mij af of deze optocht niet een teken was van radicalisering en misbruik van de politiek”, vindt Oemrawsingh. De oproep van de oppositie voor vervroegde verkiezingen in ons land is volgens hem niet nieuw. “Het is een uitermate irriterende cultuur geworden in onze samenleving dat het enige doel van de oppositie het naar huis sturen van de regering is. De kritiek van de oppositie in ons land is voorspelbaar.” De eis van de oppositie is een herhaling van september 2005, 1 maand na het aantreden van deze regering, dat zij naar huis moet. De oppositie wordt verweten gebrek te hebben aan politieke creativiteit en vervalt daardoor in een “broko bana politiekvoering”. De kans op politiek bederf neemt toe doordat de oppositie zich zo a-nationaal en parlementair vreemd opstelt.

Oemrawsingh: “voor meer en beter politiek debat is toch vooral de durf en kwaliteit van politici van belang. De oppositie wenst dat te verhullen door voor de straat te kiezen. Geen debat in het parlement, maar geschreeuw op de rijweg. Ik ben er geen voorstander van dat de in het parlement zetelende politieke partijen zich continue concentreren op het organiseren van buitenparlementaire protestacties. Als politieke partij kan je niet continue en onophoudelijk blijven stimuleren dat de straat gaat regeren. Partijen moeten vooral in het parlement optreden. Dat is bij uitstek het forum voor de politieke partij.”

VVV-politiek leider Jules Wijdenbosch krijgt eveneens een sneer. Hij zou beter moeten weten, vindt Oemrawsingh. “Immers, hij heeft genoeg ervaring opgedaan in de NDP-regering 1996-2000, waar hij leiding aan gaf. Maar als het gaat om acties tegen een al vastgestelde internationale wet, op grond waarvan de toewijzing geschiedt door het Itlos, dan vind ik dat op het randje. Mensen die ophitsen tot acties en protestdemonstraties om de regering naar huis te sturen, tonen aan er totaal niets van te begrijpen en of heel gemeen met de samenleving om te gaan in een poging tot eigen persoonlijk populistisch gewin. We hebben niet voor niets een parlement. Een kabinet moet zich vijf jaar lang kunnen bewijzen. Het uitgangspunt is nog altijd een regeringswisseling alleen op basis van verkiezingen.” Zonder politieke medewerking van de president en De Nationale Assemblee die hun grondslag moet vinden in de grondwet, is de eis van de oppositie ‘regering naar huis’ van nul en generlei waarde, wordt benadrukt. Hiervan zijn volgens hem de mensen die opjutten tot protestmarsen en protestdemonstraties bliksemsgoed op de hoogte.

De status van deze regering is dat zij nog steeds gedragen wordt door een meerderheid in het parlement en er dus voor de president geen reden is vervroegde verkiezingen uit te schrijven, besluit Oemrawsingh.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

05-10-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics