Nickerie.Net, vrijdag 05 oktober 2007


Padieoogst voorjaarsseizoen verloopt vlot

NICKERIE – Het afoogsten van padie is nog steeds in volle gang. De coördinator van LVV – Regio West (CRW), Jagnanan Ganpat, deelt Times mee dat het ministerie van LVV zich nooit schuldig maakt aan het verstrekken van valse informatie. Ganpat doelt hiermee op uitspraken die de vorige week gedaan zijn door het assembleelid Soedeschand Jairam.

Jairam beweert dat LVV – Regio West valse informatie naar buiten brengt over de inzaai. Volgens het assembleelid geeft het departement niet het juiste aantal hectares door wat in de polders is ingezaaid. Dit zou volgens Jairam doorwerken op de opkoopprijs van padie. Ganpat ontkent deze beschuldigingen ten stelligste. “Wanneer hij andere informaties heeft, dan moet hij komen met andere informaties, vindt Ganpat.

De CRW geeft aan dat LVV dé instantie is om de juiste informatie door te geven. Ganpat zegt reeds bij het begin van het seizoen een prognose te hebben gemaakt en dat conform zijn prognose is ingezaaid, en wel in de buurt van 20.000 hectare. Volgens Ganpat zijn er andere zogenaamde deskundigen die voorgesteld hadden dat er minder zou worden ingezaaid. Hun prognose blijkt echter nooit uit te komen. “Wij pretenderen niet alles te weten, maar stellen de juiste prognose op basis van kennis, ratio en pragmatiek”, stelt Ganpat. Hij legt verder uit dat de inzaai nauwlettend wordt bijgehouden door het ministerie en dat er altijd exacte gegevens zijn.

Met betrekking tot de opbrengst denkt Ganpat dat de meeste padieboeren zitten tussen de 50 en 70 balen per hectare. Volgens hem zullen er inderdaad boeren zijn die minder dan 50 balen oogsten per hectare, maar daarnaast zijn er ook boeren die een opbrengst van meer dan 70 balen per hectare binnenhalen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

05-10-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics