Nickerie.Net, maandag 08 oktober 2007


Historisch hoogtepunt voor Defensie-organisatie
Geplaatst: 08/10/2007

Paramaribo -  Op zaterdag 6 oktober was het een waar historisch hoogtepunt voor Suriname en in het bijzonder voor de Defensie-organisatie. Het was voor het eerst dat een minister van Defensie van de Verenigde Staten van Amerika voet zette op Surinaamse bodem. Tegen ongeveer kwart over twee landde het vliegtuig van de ‘United States of America’, waarin de minister van Defensie Robert Gates zat, op de Johan Adolf Pengel Luchthaven. Voorafgaand aan deze ware gebeurtenis waren manschappen van het Nationaal Leger, Luchthavenbeheer en vertegenwoordigers van de Amerikaanse Ambassade druk in de weer met het treffen van de nodige voorbereidingen.

Tegen de tijd dat het vliegtuig dan ook landde stond de delegatie afkomstig van het ministerie van Defensie en de Amerikaanse Ambassade op de luchthaven in de houding om minister Gates te begroeten. Binnen een mum van tijd werd de rode loper gespreid, waarna de minister de vliegtuigtrap afliep om voet te zetten op de Surinaamse bodem. Hierna hebben de Militaire Kapel en de Drumband van het Nationaal Leger wederom hun kunnen getoond met het op voortreffelijke wijze spelen van het volkslied van zowel Suriname als Amerika. Kapelmeester Rein Rier had hier de handen vol voor het geven van de nodige instructies. De Vaandel van het Nationaal Leger was ook aanwezig bij deze gelegenheid. Onder begeleiding van een leger officier werd minister Gates gevoerd naar de Surinaamse delegatie, waar de begroeting heeft plaatsgevonden.

De Amerikaanse Ambassadrice stelde de leden van de delegatie voor aan minister Gates. Minister van Defensie Ivan Fernald, de Bevelhebber van het Nationaal Leger Ernst Mercuur, het Hoofd van het Nationaal Centrum Coördinatie Rampenbestrijding Jerry Slijngard, de Amerikaanse Ambassadrice Lisa Bobby Schreiber-Huges, districtscommissaris van Para Hugo Pinas en overige vertegenwoordigers van de Defensie organisatie en de Amerikaanse Ambassade behoorden onder andere tot deze delegatie.

Na de begroeting nam minister Gates, vergezeld van zijn Surinaamse collega Ivan Fernald en de Amerikaanse ambassadrice, plaats in een gereedstaande Amerikaanse legerhelikopter om naar het schip Comfort te vliegen. Hierna was het gezelschap tegen vijf uur in de middag te gast op het Presidentieel Paleis.

Asha Bhagwat
 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

08-10-2007


Suriname en VS open voor ‘vernieuwde’ bilaterale samenwerking

PARAMARIBO -Tijdens het eendaagse bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, aan Suriname zaterdag is gebruik gemaakt van de gelegenheid de vriendschapsbanden tussen beide landen te verstevigen. Gates heeft kort overleg gevoerd met president Ronald Venetiaan en minister Ivan Ferald van Defensie waarbij de rode draad was de verdere bilaterale samenwerking op verschillende gebieden tussen Suriname en de VS.

Een van de belangrijkste zorgpunten is volgens de Amerikaanse bewindsman de transnationale dreigingen zoals drugsdoorvoer, criminele handelingen en terroristische dreigingen. “Het is belangrijk dat wij gezamenlijk strijd hiertegen voeren en onze grenzen gezamenlijk beschermen.” Gates zegt dat los hiervan hij ook de humanitaire samenwerking wil verstevigen met Suriname alsook de landen in de regio.

Hij zegt dat de kwestie rond het opzetten van een VS-luchtmachtbasis op Surinaams grondgebied niet aan de orde is geweest. Volgens Venetiaan zijn er wel accommodaties in het binnenland waarvan de Amerikanen gebruik kunnen maken. Het betreft hier het uittesten van Amerikaanse militaire voertuigen in het oerwoud. “Die mogelijkheden staan nog open en is wel aan de orde geweest.” Venetiaan verwacht dat de VS Suriname verder zal ondersteunen in deze strijd tegen terrorisme.

“Onze defensieorganisatie krijgt in goede samenwerking met die van de VS vooral op het gebied van de humanitaire hulpverlening trainingen en technische assistentie”, benadrukte Fernald. Gates gaf aan dat dit verder uitgebouwd zal worden en sprak van een vernieuwde bilaterale samenwerking. Ter beëindiging van het bezoek, hebben Gates en Fernald officieel de vier maanden durende missie van het hospitaalschip USNS Comfort tijdens een korte ceremonie met het uitwisselen van geschenkjes op het President Paleis afgesloten. Gates heeft naast Suriname in een vijfdaagse reis ook El Salvador, Colombia, Chili en Peru bezocht.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

08-10-2007


Minister Gates bij afsluiting Comfort-missie: Meer dan 100.000 patiënten behandeld

PARAMARIBO - De Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, vindt dat de missie van het Amerikaanse hospitaalschip USNS Comfort door twaalf landen in Latijns-Amerika en het Caribische Gebied succesvol is geweest.

De minister heeft zaterdag een kort bezoek gebracht aan Suriname waar hij met een bezoek aan het hospitaalschip in de Surinaamse kust de missie officieel heeft afgesloten. Hij bevestigt dat tijdens de verschillende bezoeken van de Comfort er meer dan 100.000 patiënten geholpen zijn, ruim 1200 operaties zijn verricht en zeker 28000 medische personeelsleden zijn getraind.

Samen met zijn collega-minister Ivan Fernald is er dank uitgesproken aan de bemanning en de medische staf. Volgens de VS-bewindsman heeft president Bush de Comfort gestuurd naar dit gebied om de vriendschapsbanden te verstevigen middels het bieden van humanitaire en technische hulp. Suriname was de laatste stop van het hospitaalschip dat ruim een week in Suriname was en ongeveer 2500 mensen heeft geholpen. Op land is onder meer medische, tand- en oogheelkundige zorg aan patiënten geboden. Ook zijn er trainingen voor artsen en verpleegkundigen verzorgd en daarnaast zijn in het kader van rampenbeheersing en veterinaire assistentie activiteiten gehouden.

Op de Comfort werden er kleine chirurgische ingrepen uitgevoerd. Met de komst van dit schip is er een nauwere samenwerking met de Amerikaanse ambassade, de ministeries van Volksgezondheid en Defensie, het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbestrijding (NCCR) en andere Surinaamse instituten en gezondheidswerkers ontstaan.

Gates is ervan overtuigd dat er nu een hernieuwde bilaterale samenwerking tussen beide landen is ontstaan. Het hospitaalschip van de Amerikaanse marine is zondag vertrokken naar de VS. Ter gelegenheid van de afsluiting van de missie werd ook een korte ceremonie gehouden op het Presidentieel Paleis.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

08-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics