Nickerie.Net, dinsdag 09 oktober 2007


Rijstverwerkers vragen gedoogbeleid kafverbranding

NICKERIE – De ‘Tan Faya Basi’ voorlichtingscampagne van de brandweer was in het weekeinde in het westen van het land. De campagne heeft zich dit jaar meer geconcentreerd op het probleem van kafverbranding in het rijstdistrict. De publiciteitsman van het Korps Brandweer Suriname Glenn Cooman, deelt Times mee dat de brandweer gemerkt heeft dat in Nickerie het probleem met vuilverbranding ligt bij de kafverbranding. Vandaar ook dat alle pelmolenaars waren uitgenodigd om zaterdagmorgen op het commissariaat aanwezig te zijn voor een informatiebespreking met de brandweervoorlichtingsdienst.

Op deze informatiebijeenkomst werden de pelmoleneigenaren geďnformeerd over de beschikking Voorschriften Brandveiligheid. Tijdens de bespreking hebben de bijkans 20 aanwezige pelmoleneigenaren samen met de brandweer gezocht naar oplossingen voor het probleem van kafverbranding die een enorme schade toebrengt aan de volksgezondheid en het milieu. De pelmolenaars hebben toen duidelijk laten merken de vele besprekingen met diverse instanties over het kafprobleem, al beu te zijn geworden terwijl er geen concrete stappen worden ondernomen om het probleem tot het verleden te laten behoren. Voor hen ligt de oplossing in het opzetten van een kafverwerkingsinstallatie.

De groep heeft de brandweer dan ook gevraagd een gedoogbeleid te voeren op het stuk van kafverbranding. In een gezamenlijk uitgegeven persbericht zeggen de pelmolenaars te verwachten dat de centrale overheid investeringen gaat plegen in het opzetten van een kafverwerkingsinstallatie voor het opwekken van energie. Hiermee is volgens de groep het probleem in een keer opgelost. De rijstverwerkers hebben nadrukkelijk gesteld dat ze achter de beschikking staan. Een oplossing is op korte termijn echter niet zichtbaar. De brandweer zal in vervulling van haar taakomschrijving haar rol nader moeten bekijken. Vandaar dat besloten is dat het KBS zich in verbinding zal moeten stellen met de minister van Justitie en Politie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

08-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics