Nickerie.Net, woensdag 10 oktober 2007


Bakkerijen Nickerie passen broodprijs eenzijdig aan Consumentenorganisaties bezorgd

NICKERIE/PARAMARIBO – Terwijl in Paramaribo nog onderhandeld wordt over de noodzakelijke verhoging van de broodprijs, betalen consumenten in Nickerie al een week lang twee cent meer voor een puntbrood. Bakkerijen in het rijstdistrict hebben hun broodprijs eenzijdig verhoogd van SRD 0,28 naar SRD 0,30 cent. Intussen zeggen de voorzitters van de Consumentenbond en de Consumentenkring, Rudi Balker en Albert Alleyne, ernstig bezorgd te zijn over de aangekondigde aanpassing van de broodprijs. Ze vinden het erg dat de prijzen van eerste levensbehoeften steeds stijgen, terwijl de lonen niet evenredig worden aangepast. Dit zal volgens hen het armoedevraagstuk alleen maar vergroten en de criminaliteit doen stijgen.

Een gesprek met twee bakkerijeigenaren in Nickerie leert Times dat de eenzijdige verhoging in verband staat met de verhoogde prijs van tarwe op de wereldmarkt. Volgens de bakkers, die onbekend wensen te blijven, komen zij er niet onderuit en zijn ze genoodzaakt meer te vragen voor een puntbrood. De bakkers zeggen het lastig te vinden dat bij zulke prijsstijgingen de overheid niet direct ingrijpt door de prijzen aan te passen. De bakkers verwachten dat binnenkort de broodprijs wordt aangepast. “Terwijl deze ontwikkeling zich voordoet”, zegt een van de bakkers, “kopen wij het meel al duurder op dan twee weken geleden het geval was”. Een der bakkers wijst erop dat hij, door een puntje voor SRD 0,30 cent te verkopen, toch nog onder zijn kostprijs ligt vanwege de hogere prijs die hij nu voor meel betaalt. De tarweprijs bereikt op het ogenblik recordhoogtes op de wereldmarkt. In een rapport over gewassen en voedsel van de VN Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) maakt de organisatie melding dat de tarwevoorraden zorgwekkend laag zijn. Het is niet duidelijk wanneer de tarweprijzen weer zullen gaan kelderen. Indien dit binnenkort niet het geval is, spreken de bakkers de hoop uit dat de regering snel met een prijsaanpassing zal komen.

Balker gaf in gesprek met Times aan dat hij had geschreven naar de minister van Handel en Industrie (HI) en aangegeven te willen praten over subsidie van melk en brood voor kansarmen. Het ministerie gaf hierop aan dat Sociale Zaken (Sozavo) belast is met het geven van subsidie. Echter is een brief richting de Sozavo-minister, naar Balker verneemt, doorgeleid naar zijn ondergeschikten. Hij zegt ook vaker met HI gesproken te hebben over meelimport uit Europa, die relatief duurder is dan wanneer het meel uit de regio gehaald zou worden. Alleyne vindt ook dat mogelijkheden bekeken moeten worden het meel uit landen te halen waar het goedkoper is. De voorzitter van de Consumentenkring vindt verder dat de overheid moet nagaan of de externe factoren werkelijk de redenen zijn voor de prijsverhoging. Balker zegt dat sinds de meelprijs aan het stijgen is op de internationale markt de broden in Suriname steeds kleiner worden.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Times Suriname

10-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics