Nickerie.Net, donderdag 11 oktober 2007


Kanttekeningen oppositie over uitspraak maritiem geschil onder de loep

PARAMARIBO - Het wetenschappelijk bureau van de NPS heeft zich dinsdagavond gebogen over kanttekeningen van de NDP bij de uitspraak van het Internationaal Zeerechttribunaal over het grensdispuut met Guyana. Twee werkgroepen hebben zich gebogen over de kanttekeningen en is een eindverslag verstuurd naar het deskundig team van de regering.

Volgens ingewijden zal het team de argumenten die zijn aangehaald, wegen en een besluit nemen over de validiteit. Mocht blijken dat hetgeen aangehaald is, enige waarde heeft, zal dat worden meegenomen in het verslag van de regering aan Unclos. Vandaag komt De Nationale Assemblee (DNA) in openbare vergadering bijeen, met als agenda het besluit van het tribunaal inzake het maritieme grensgeschil met Guyana.

De oppositie, in het bijzonder de NDP, heeft aangegeven dat Suriname, indien tijdig en via een nationale aanpak, kan geraken tot een gunstigere verdeling van het zeegebied. Er worden enorme voorraden olie en aardgas vermoed in het zeegebied voor de monding van de Corantijn. De plek waar het CGX-platform zich in 2000 bevond, ligt volgens het oordeel van het tribunaal nu in Guyanees gebied, op slechts 8 mijl afstand van de pas vastgestelde grens. Naast CGX heeft Guyana reeds aan het Spaans-Argentijnse Repsol YPF en aan het Amerikaanse Exxon Mobil concessies gegund.

Guyana zit te springen om tot exploratie over te gaan. En dit is juist waar de oppositie en andere critici over struikelen. Het zogenoemde Guyana-Suriname Bassin bevat mogelijk 15 miljard vaten olie en een gasvoorraad van 1,19 biljoen kuub gas. De oppositie plaatste verder kanttekeningen bij de vaststelling van de equidistantielijn. Op basis waarvan de lijn getrokken is, is niet duidelijk. Guyana krijgt hierdoor het grootste gedeelte van het stuk Atlantische Oceaan toegekend. Suriname kreeg weliswaar een stuk zee van circa 12.000 vierkante kilometer en ook de volledige zeggenschap over de monding van de eveneens betwiste grensrivier Corantijn.

Ook is de oppositie nu bang voor een slechte afloop van het grensgeschil over de door Guyana bezette driehoek in het zuidwesten van Suriname, meer bekend als het Tigrigebied.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

11-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics