Nickerie.Net, woensdag 10 oktober 2007


Situatie Backtrack route uitzichtloos
Geplaatst: 10/10/2007

Nickerie -  De backtrackroute Suriname–Guyana visa versa lijkt wel kiespijn te zijn, waarvoor nog geen remedie in zicht is. Nadat dc Shankar de route de vorige week tot gesloten zone had verklaard en deze maandag onder voorwaarden wederom had opengesteld, schijnt dat niet lang stand te houden. Gistermorgen tegen een uur of negen waren de autoriteiten wederom genoodzaakt de route, ter voorkoming van verdere escalaties, te sluiten. Deze sluiting is bevestigd door dc Bhagwatpersad Shankar en Gewestelijke Politie Commandant Kenneth Bruining in gesprek met DBS. Dc Shankar deelde mede dat er nu echt wel gewacht zal moeten worden op wat er gedaan zal worden. Anarchie en wanordelijke situaties overheersen momenteel in dit werkgebied waar zowel de politie als het leger steeds waken dat zich geen calamiteiten voordoen.

 Het vermoeden bestaat dat de vier oude boothouders die al decennia op de route zitten, een ernstig probleem hebben met de twee nieuwkomers. Ook het beurtensysteem schijnt geen oplossing te brengen, waarover boothouders steeds laaiende ruzies krijgen en over de oversteekprijzen. De vier boothouders tolereren geen concurrentie en zien zichzelf volgens een bron aan het strand als de overheersers van de backtrack. DBS heeft vanuit Guyana kunnen vernemen dat wanhopige booteigenaren in de nachtelijke uren toch nog de kans wagen om de oversteek te doen. Dit is echter zeer gevaarlijk.

Ondanks gesprekken die de dc heeft gevoerd met de bootexploitanten, lijkt de bittere concurrentie “battle” geen eind te kennen. De sluiting heeft tot gevolg dat gezinnen, taxihouders en anderen die leven van de verdiensten van de backtrack behoorlijk inkomens derven. Aan de Guyanese zijde wordt melding gemaakt dat door de “business” de kleine man die dagelijks zijn zaken doet, behoorlijk gestremd is geraakt. Bootexploitanten vanuit Guyana menen dat zij met de beslissing van Suriname zeker tussen de 20.000 – 30.000 Guyanese dollars per dag schade lijden. Zij vragen zich af of het nu geen tijd is dat beide overheden zich gaan buigen over dit vraagstuk dat al jaren speelt.

Danny Jibodh
 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Dagblad Suriname

10-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics