Nickerie.Net, dinsdag 16 oktober 2007


Tweede kamerlid Harry van Bommel van SP buigt zich over de AOW kwestie van Surinaamse Nederlanders

Nancy de Randamie, 15/10/2007

Paramaribo - De seniore burgers met de Surinaamse nationaliteit hebben mogelijk toch voor niets iedere dinsdag- en donderdagochtend in de rij gestaan voor het pand van B-Surined aan de Wagenwegstraat om zich te registreren voor sociale bijstand vanuit Nederland. In gesprek met de Ware Tijd bevestigt SP-kamerlid Harry van Bommel dat hij een samenwerking met B-Surined, de vereniging Belangenbehartiging Surinaamse Nederlanders, is aangegaan. “Maar ik heb met B-Surined afgesproken dat het gaat om Surinaamse Nederlanders die in Suriname wonen.

SP-kamerlid Harry van BommelSP-kamerlid Harry van Bommel

Als lid van een politieke partij in Nederland kan ik onmogelijk de belangen behartigen van personen met een andere dan de Nederlandse nationaliteit.” Dat Laurens Perreira, voorzitter van B-Surined, ook ouderen met een Surinaamse nationaliteit registreert, behoort, volgens de parlementariër, niet tot de met de SP gemaakte afspraken. “De SP ondersteunt alleen Surinaamse Nederlanders”, benadrukt Van Bommel nogmaals.

Perreira bevestigt tegenover de krant de afspraken zoals aangegeven door Van Bommel. “Maar,” vult hij aan, “B-Surined komt ook op voor de Surinaamse ouderen met de Surinaamse nationaliteit. We gaan met deze actie de politiek in Nederland proberen zover te krijgen naar deze groep om te zien en hen financieel tegemoet te komen.

Van Bommel bevestigt dat er een zwartboek door B-Surined wordt opgemaakt waarin de armoedesituatie van de senioren wordt opgetekend. (Een zwartboek is een publicatie waarin misstanden op een bepaald gebied worden bekendgemaakt...red dWT). Het zwartboek zal hierna naar de SP en andere politieke partijen in Nederland worden opgestuurd. Het zal dienen als leidraad voor een debat in de Tweede Kamer om bij de Nederlandse regering de aandacht te vestigen op de financiële noden van ouderen van Surinaamse komaf.

Van Bommel zegt te strijden tegen het zogeheten ‘AOW-gat’. Veel Surinaamse 65-plussers die in Nederland hebben gewoond of nog steeds wonen, ontvangen geen volledige AOW-uitkering. Dit, omdat ze niet vijftig jaren aaneengesloten, tussen hun 15de en 65ste levensjaar, in Nederland hebben gewoond of wonen. Van Bommel vindt dat de Nederlandse regering een ereschuld heeft af te lossen aan deze groep.

Bij wijze van een generaal pardon moeten daarom de bestaande wettelijke regelingen opzij worden gezet, daar tot 1975 Suriname een kolonie was van Nederland. Overigens strijdt de SP ook tegen hetzelfde ‘onrecht’ dat andere burgers van voormalige koloniën van Nederland is aangedaan.-

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics