Nickerie.Net, maandag 15 oktober 2007


Wereldbank creŽert fonds voor behoud Surinaams regenwoud

WASHINGTON/PARAMARIBO - De Wereldbank gaat een nieuw financieringfonds creŽren om ontwikkelingslanden inclusief Suriname miljoenen dollars te betalen voor herbebossing, behoud en bescherming van hun regenwoud. Dit als onderdeel van initiatieven om klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Ook Guyana zal kunnen putten uit het nieuwe fonds.

Vorige week maakte de bank bekend het Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) te zullen opzetten als onderdeel van de VN klimaatonderhandelingen in december, die op Bali worden gehouden. Uit de conferentie moet een wereldwijd akkoord komen als opvolger van het Kyoto Protocol dat in 2012 verstrijkt.

In eerste instantie zal het fonds beschikken over 300 miljoen US dollar om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en landen te helpen met het opzetten van monitoringsystemen voor hun bossen. De internationale carbonmarkt is het afgelopen jaar gegroeid naar ongeveer 30 miljard US dollar, driemaal zoveel als in 2005.

Carbonfondsen zijn gecreŽerd onder het Kyoto Protocol als een middel om koolstofemissies terug te dringen door regeringen en particuliere bedrijven aan te zetten hun negatieve invloed op het klimaat teniet te doen door carbonkredieten te kopen.

Enkele weken geleden zinspeelde Russell Mittermeier, president van Conservation International (CI), in een interview met de Ware Tijd reeds op de totstandkoming van het nieuwe klimaatverdrag. Ook hij gaf aan dat Suriname miljoenen dollars zou kunnen opstrijken voor conservering van zijn bos.

ďEen heleboel zal afhangen van hoe het wereldwijd akkoord eruit zal zien, maar we gaan ervan uit dat dit potentieel enorm veel geld oplevertĒ, zei Joelle Chassard, manager van de carbon finance unit van de Wereldbank in een interview met persbureau Reuters. Chassard gaf aan dat de nieuwe faciliteit financiŽle incentives zal geven om de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van ontbossing te reduceren.

In tegenstelling tot het Kyoto Protocol, dat economische credits beschikbaar stelt voor herbeplanting van reeds verwoeste bossen, maar intact gebleven tropische bossen uitsluit, zou de faciliteit van de Wereldbank alle tropische bossen kunnen dekken.

Reeds is er belangstelling getoond van meer dan twaalf ontwikkelingslanden inclusief IndonesiŽ, BraziliŽ en enkele Afrikaanse landen. De bank verwacht het financieringsmechanisme in drie tot vijf landen te zullen proefdraaien.

Ontbossing zorgt voor 20 procent van de uitstoot van broeikgassen; meer dan alle autoís, vrachtwagens, treinen en vliegtuigen samen. Milieuorganisaties menen dat bescherming van tropische bossen de meest directe en snelste manier is om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Door een economische waarde te geven aan staande bossen kan het nieuwe fonds ontwikkelingslanden als Liberia, Democratische Republiek Congo, Guyana, Suriname en andere landen helpen inkomsten te generen voor armoedebestrijding, terwijl de voordelen van het bos, zoals zoet water, voedsel en medicijnen voor de lokale bevolking behouden blijven.

Volgens Chassard is de nieuwe faciliteit een onderzoeks- en ontwikkelingsmechanisme om de praktische response op het ontbossingsvraagstuk vast te stellen. Ze benadrukt dat met deze faciliteit mechanismen die regering kunnen aansporen om ontbossing tegen te gaan, zullen worden getest. Onderdeel van de acties zal zijn het beschikbaarstellen van middelen aan deelnemende landen om te bewijzen dat ze ontbossing in hun land terugdringen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics