Nickerie.Net, dinsdag 16 oktober 2007


Bueno Bibazschool organiseerde bijzondere ouderochtend
Geplaatst: 16/10/2007

Nickerie -  De directie van de R.G. Bueno Bibaz mulo-school in Nickerie heeft gistermorgen een bijzondere ouderochtend georganiseerd in de CCN-schouwburg. Volgens schooldirecteur Kenneth Roy Donk is zoiets voor het eerst gebeurd. Het bijzondere van deze ouderochtend was dat alle leerlingen verplicht waren met hun ouders/verzorgers aanwezig te zijn in de schouwburg. De ouders moesten naast hun kind zitten en meeluisteren wat er zoal naar voren werd gebracht. Zo heeft de school dan ook ervoor gekozen om op deze manier haar leerkrachtenkorps voor te stellen aan de ouders.

Ook hebben de vakleerkrachten bij toerbeurt aangegeven wat de betekenis van hun vakken is en de ouders geattendeerd steeds alert te zijn wat en waarmee hun kinderen bezig zijn. Enkele ouders vonden dit systeem van ouderochtend een vorm van “las ten” omdat zij nodeloos zolang moesten zitten. Ook wekte dit onder de leerlingen nogal wat irritatie en frustratie daar de ventilatie binnen het gebouw niet zo fris was. Voorts is het blauwe boekje ook besproken. De Bueno Bibazschool maakt gebruikt van het blauwe boekje dat een paar jaren terug voor het eerst is geďntroduceerd door deze school. In zo een boekje staat alles vermeld van elke leerling: wat zoal de vorderingen zijn en hoe zo een leerling zich gedraagt op school.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

16-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics