Nickerie.Net, dinsdag 16 oktober 2007


VHP hield informatiebijeenkomst over Zeerechttribunaal
Geplaatst: 16/10/2007

Paramaribo -  De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) heeft zondagavond een informatiebijeenkomst gehouden voor partijstructuren en genodigden over de uitspraak van het Internationaal Zeerechttribunaal. Voorzitter Ramdien Sardjoe van de VHP had speciaal voor die avond mr. Hans Lim A Po en Marc Waaldijk, directeur van Staatsolie NV, bereid gevonden om de aanwezigen uit te leggen wat Suriname eigenlijk heeft gekregen t.o.v. Guyana.

Sardjoe gaf aan dat de beslissing om een informatiebijeenkomst te houden heel belangrijk was om de achterban de ware toedracht voor te houden. Op dit moment worden volgens de voorzitter allerlei verhalen de gemeenschap ingespoten, die wellicht een verkeerde indruk zouden kunnen geven van datgene dat in wezen is bereikt. Lim A Po gaf aan dat hij geen moment heeft getwijfeld toen Sardjoe een beroep op hem deed om uit te leggen wat precies de uitspraak van het Internationaal Zeerecht Tribunaal is. Hij zegt dat het hele 18-man sterke team vanaf het begin intensief heeft gewerkt om dit resultaat nu te bereiken. ‘Wij hebben ons voor veel meer ingezet dan dat wij eigenlijk hebben gekregen.’

 Naar zeggen van Lim A Po heeft dit proces Suriname ongeveer US$ 8.5 miljoen gekost inclusief de kosten van het Tribunaal die ongeveer US$1.5 miljoen bedroegen. Ze zijn nu aan het einde van de rit gekomen met hun adviezen. Hij beaamde dat er nu geen ruimte mogelijk is om correcties aan te brengen. Zij hebben alles laten narekenen op 2 plaatsen n.l. in Nederland en de USA.

Directeur van Staatsolie NV, Marc Waaldijk, ging meer in op de technische aanwezigheid van aardolievoorkomens in die gebieden. Uitspraken door de NDP- leider Desi Bouterse dat er heel veel oliereserves in het Eaglegebied zouden voorkomen vanwaar CGX in 2000 werd verjaagd, berusten volgens Waaldijk helemaal niet op waarheid. ‘Die reserves moeten nog bewezen worden.’ Staatsolie is bezig voorbereidingen te treffen om volgend jaar US$ 20 miljoen te investeren in het on-shoregebied en US$ 120 miljoen in het off-shoregebied. Waaldijk zegt ook dat Guyana mogelijk gezamenlijk zal moeten gaan werken met Suriname als Guyana vlak naast de equidistantielijn besluit te boren naar aardolievoorkomens in dat gebied.

Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

16-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics