Nickerie.Net, zaterdag 20 oktober 2007


Guyana bezorgd over aangekondigd seismisch onderzoek

PARAMARIBO - Guyana heeft zijn bezorgdheid geuit over het aangekondigde seismisch onderzoek in het zeegebied dat ligt tussen 200 en 350 zeemijl van de Surinaamse kust. Staatsolie Maatschappij Suriname NV start morgen met een tweedimensionaal seismisch onderzoek, waarbij technische data verzameld zullen worden. Het onderzoek vormt deel van het proces dat door Suriname is opgestart om de buitengrenzen van zijn exclusieve economische zone (EEZ) uit te breiden tot 350 zeemijl uit de kust. In zijn jaarrede gaf president Ronald Venetiaan reeds te kennen dat Suriname belangstelling heeft voor het uitbreiden van zijn buitengrens tot 350 zeemijl.

Volgens informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) heeft Suriname de regeringen van Guyana, Barbados, Trinidad & Tabago, Venezuela en Frankrijk reeds in kennis gesteld dat thans voor de vaststelling van de buitengrens van zijn economische zone, seismisch onderzoek in het zeegebied voor de kust zal worden verricht. In totaal zal ruim 4.500 kilometer aan data worden vergaard. Het onderzoek zal bijkans 50 dagen duren en de gegevens zullen meteen aan boord worden verwerkt.

Staatsolie verwacht het technisch rapport in het 2de kwartaal van 2008 af te hebben, waarna Buza naar verwachting eind 2008 de aanvraag kan indienen bij de Verenigde Naties (VN). De regering heeft naar aanleiding van de bezorgdheid die Guyana heeft uitgesproken over de locatie van de zone van 200 zeemijl, de Guyanese regering duidelijk gemaakt dat de activiteiten zullen plaatsvinden in het gebied waarover Suriname, ingevolge de uitspraak van het Arbitragetribunaal van 17 september, jurisdictie heeft.

De Guyanese regering heeft te kennen gegeven slechts toestemming voor deze activiteit te willen verlenen onder de voorwaarde dat Suriname de data die worden verzameld met de Guyanese regering deelt. De regering van Suriname heeft daarop geantwoord dat zij volgens de rechtspraak en de rechtspraktijk voor dit seismisch onderzoek geen toestemming van de Guyanese regering behoeft. Het onderzoek vindt immers plaats onder voorbehoud van rechten zoals voorzien in artikel 76 paragraaf 10 van Unclos en bovendien heeft Suriname het recht eenzijdig deze activiteiten te laten uitoefenen, omdat die vanwege hun aard, hoegenaamd geen schadelijke gevolgen hebben voor het maritieme milieu.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

19-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics