Nickerie.Net, zaterdag 20 oktober 2007


Intelsur en Uniqua balen Telesur wil Interconnectie pas in 2008

Ivan Cairo, 20/10/2007

Paramaribo - Als het aan het telecommunicatiebedrijf Telesur ligt, komt de interconnectie pas na maart 2008. Het staatsbedrijf heeft aan zijn concurenten Intelsur en Uniqa schriftelijk laten weten dat de interconnectie pas na 5 tot 7 maanden komt, de tijd die het nodig heeft om alle technische voorbereidingen af te ronden. Momenteel zou daartoe onvoldoende capaciteit zijn waardoor de kwaliteit ook niet gegarandeerd zou kunnen worden. “Naar onze mening probeert Telesur hiermee meer tijd te winnen om hun netwerk uit te breiden, zodat zij in staat zullen zijn tegen een wereldklasse netwerk als dat van Digicel te concureren”, staat in een gisteren uitgegeven communiqué van Digicel.

Uniqua

DWT verneemt dat Uniqa bereid is apparatuur beschikbaar te stellen en technici te laten invliegen om Telesur te helpen bij de voorbereidingen. Zowel bij Uniqa als Digicel is het nog steeds balen, nadat Telesur donderdagavond niet bij machte bleek garanties te geven voor een spoedige interconnectie van de drie telecombedrijven.

Een door Telesur-directeur Dirk Currie ondertekend document werd door beide bedrijven geweigerd, omdat het geen zicht bood op wanneer de fysieke interconnectie een feit zal zijn. Ook gisteren liet het technisch onderhandelingsteam van Telesur verstek gaan: het kwam niet opdagen voor een gesprek met Digicel. Donderdagavond was naar verluidt afgesproken dat de technici zouden komen uitleggen waarom Telesur niet in staat is de interconnectie te maken. Zowel Uniqa als Digicel hebben gisteren hun misnoegen over het gedrag van Telesur geuit bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS).

De TAS gaat nu na welke maatregelen te treffen om een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. De TAS had bepaald dat de interconnectieovereenkomst tussen de drie bedrijven afgelopen donderdag een feit moest zijn, terwijl de fysieke en financieel-adminstratieve koppeling tussen de drie providers uiterlijk 29 oktober gerealiseerd dient te zijn. Bij een status-quo van de huidige situatie lijkt lancering van de netwerken van Digicel en Uniqa niet op korte termijn te zullen plaatsvinden, omdat de twee bedrijven niet happig zijn om hun operaties te beginnen voordat de interconnectie een feit is. Zowel bij Digicel als Uniqa is men er nog gepikeerd over dat Telesur-directeur Currie niet persoonlijk de stukken heeft willen aanbieden en bespreken, aangezien het om een zaak gaat die op directieniveau afgehandeld diende te worden.

Volgens Mitchell Tjin A Djie getuigt deze houding niet van respect voor de directies van Uniqa en Digicel, en wordt tegelijkertijd het gezag van de TAS gedesavoueerd. "We hebben niets meer van Telesur gehoord en het bedrijf houdt zich gewoon niet aan de deadline van de TAS", zegt hij. "Wat voor spelletje wordt er gespeeld? Waarom is de directeur niet zelf gekomen?", werpt hij op. "Ik vind dit geen houding en een staatsbedrijf zeer onwaardig", vervolgt de teleurgestelde Digicel-topper. Ook bij Uniqa is men niet te spreken over deze houding. Vooralsnog is onduidelijk wat er nu zal gebeuren.

TCT-minister Richel Apensa is vertrokken Puerto Rico voor de jaarvergadering van de Caribische Toerisme Associatie en keert pas op 26 oktober terug. Vanuit Telesur is ook nog niets vernomen. Pogingen om de leiding van het bedrijf te benaderen voor commentaar, bleven vruchteloos.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

20-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics