Nickerie.Net, maandag 22 oktober 2007


Jamaicaans minister in Guyana voor rijstdeal
Geplaatst: 22/10/2007

Georgetown (Guyana) -  De Jamaicaanse minister of State, Micheal Stern, heeft vorige week een bezoek gebracht aan Guyana met het doel om met de Guyanese overheid na te gaan of Guyana in staat is de hoeveelheid rijst die Jamaica nodig heeft, te leveren. Op 11 oktober ontmoette de Guyanese minister van Landbouw, Robert Persaud, reeds de Jamaicaanse minister van Industrie, Handel en Investering, Karl Samuda, en Stern toen Jamaica had laten doorschemeren rijst uit de Verenigde Staten te zullen invoeren. Dit bezoek aan Guyana als rijstleverancier was ook bedoeld dat Stern, behalve leveringsbevestiging, ook de ontwikkelingen binnen deze sector persoonlijk kon waarnemen.

Hij werd op zijn reis vergezeld van potentiele kopers die voor zichzelf in rechtstreeks contact konden komen met de rijstproducenten. Minister Robert Persaud merkte op dat beide overheden de verplichting op zich hebben om ervoor zorg te dragen dat de handel tussen beide landen steeds intensiever wordt. Zo heeft Stern met zijn delegatie een bezoek gebracht aan het Essequibogebied in Region 5. Voor Jamaica betekent de levering van rijst uit Guyana dat kosten van goederen in Jamaica enigzins gedrukt worden, gezien het tekort en de stijgende prijzen als gevolg van de schade die orkaan Dean het land heeft bezorgd en heel wat van de landbouwsector teniet is gegaan. Ook de stijging van de wereldmarktprijs van tarwe en graan heeft invloed op het geheel waardoor de vraag vanuit Jamaica dan ook enorm is.

Om in de marktbehoefte te kunnen voorzien, ziet Jamaica Guyana als een leverancier die in staat moet zijn om het rijsttekort in Jamaica te helpen reduceren. Tot zover is het Guyana gelukt om voor zeker zes maanden garant te staan voor rijstleveranties aan Jamaica. Rijst is voor Guyana het tweede belangrijke product. Er wordt bijkans 80.000 hectare aan landbouw areaal momenteel ‘double-cropped’. De landbouwsector draagt voor zeker 20 procent bij aan het Bruto Binnenlands Product. Ongeveer 12.000 landbouwers zijn samen verantwoordelijk voor de productie van rijst in het buurland Guyana.

De toenadering van Jamaica tot Guyana is voor Suriname opmerkelijk, daar Jamaica in het verleden verhinderd heeft om Surinaamse rijst te importeren en de voorkeur te geven aan toen relatief goedkopere rijst uit de Verenigde Staten. Suriname heeft zelfs op Caricom niveau hiertegen geprotesteerd. Anderzijds is het bekend dat de Guyanese rijstboeren zeer aantrekkelijke faciliteiten genieten van de Guyanese overheid, waardoor hun kostprijslaag blijven. Sommige Surinaamse rijstboeren hebben om die redenen hun activiteiten verplaatst naar Guyana, zonder dat Suriname hiervan enige profijt heeft.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

22 -10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics