Nickerie.Net, maandag 22 oktober 2007


Premnath Sookha: ‘Nickerie heeft binnen twee maanden nieuw crematieoord’
Geplaatst: 17/10/2007

Paramaribo -  Voorzitter Premnath Sookha van de Stichting Crematie en Begrafenisfonds Nickerie Rijsdijk, heeft in een interview kenbaar gemaakt dat er alles op alles wordt gezet voor de opzet van een nieuw crematieoord. Dit komt op dezelfde locatie nabij de Rijsdijksluis. Wel wordt het volgens een nieuw en moderner concept neergezet. De stichting timmert sedert medio maart 2007 aan de weg. Naar zeggen van Sookha is de uiteindelijke uitvoering van het plan niet zonder obstakels verlopen.

 De financiering voor de bouw van dit crematieoord komt van ondernemers van Nickerie zelf. Het gebouw kost de stichting ongeveer 180.000 Surinaamse dollars. Er worden momenteel verdere plannen uitgewerkt hoe het emplacement steeds in goede staat zal worden gehouden bij het brengen van de laatste groet. Voor Sookha en zijn bestuursleden is duurzaam onderhoud zeker van belang. Volgens Sookha zal dit crematieoord tegen eind november in gebruik worden genomen. In de tweede fase zal de stichting er naartoe werken om behalve de primitieve crematie, ook nog een moderne brandoven te plaatsen.

De Stichting Crematie en Begrafenisfonds Nickerie Rijsdijk is al bezig met het voeren van gesprekken met organisaties in o.a. Nederland waar ook veel Nickerianen woonachtig zijn die bereid zijn dit initiatief te ondersteunen. Aan de Stichting Vrienden van Nickerie zal ook gevraagd worden om een steentje bij te dragen. Wat zich wel bijna in een afrondende fase bevindt, is de aanvraag van twee lijkwagens. De stichting wil hiermee vooral de sociaal zwakkeren binnen de gemeenschap, tegemoet komen wanneer het noodlot toeslaat. Hiervoor zal een speciale commissie in het leven worden geroepen om dit gedeelte te coördineren.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

27 -10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics