Nickerie.Net, maandag 22 oktober 2007


Stalweide blok 3 Nickerie blijft onvoldoende benut

Nickerie -  Momenteel wordt Stalweide blok 3 in Nickerie niet efficiënt benut. Het gebied staat er gewoon bij, terwijl er genoeg potentie aanwezig is om aan veeteelt, met name runderteelt, te doen. Stalweide blok 3 is gelegen ten westen van Europolder Noord, ten zuiden van rijstbedrijf Manglie, ten oosten van de Brutopolder en ten noorden van rijstbedrijf Nanni NV.

Deze stalweide die sedert de jaren 60 bestaat, werd voornamelijk door kleinveehouders gebruikt. In vergelijk tot Blok 1 en 2 is Blok 3 nooit echt populair geweest onder de veeboeren vanwege de relatief geďsoleerde ligging en hierdoor ook gebrekkige controle op de veestapel. Echter, door de gedeeltelijk verkaveling van Blok 1 voor woningbouw en het verlies van Blok 2 als gevolg van politieke cliëntelisme, waren veel veeboeren gedwongen om hun veestapel toch naar Blok 3 over te brengen. Dit heeft niet veel succes gehad, daar de veeboeren steeds te maken kregen met grootschalige veeberoving.

De kansen voor Blok 3 zijn nog niet helemaal verloren. Gelet op de huidige sociaal-economische situatie in Nickerie, die voor veel kleine boeren steeds marginaler wordt, kan onder anderen met steun van het ministerie van LVV de veeteeltsector wederom een ‘push’ krijgen. Ook de teruggave van Blok 2 aan de rechtmatige eigenaars (de veeboeren), zou de veeteelt in Nickerie een nieuw impuls kunnen geven. De Vereniging van Veehouders is momenteel met een bodemprocedure bezig om de op zeer dubieuze wijze toekenning van Blok 2 aan Rijstbedrijf Manglie terug te laten draaien en deze weer ter beschikking te stellen aan de veeboeren.

Rehabilitatie en herstructurering van Blok 3 met een grootte van ± 370 hectare weiland, zou aan zeker 80 – 90 veeboeren een redelijk bestaan kunnen bieden. Nickerie heeft enorme potenties wat betreft de melkproductie. Nickerie telt volgens de recent gehouden veeregistratie (april-juni 2004) ± 330 rundveebedrijven; waarvan bijkans 75% gecorreleerd is met de melkproductie (33% melkbedrijven, 41% dual purpose (melk/ vlees).

De vrouwelijke veestapel (± 3.000) is ongeveer 2x van mannelijk vee (± 1500). Het feit dat er in het jaar 2005 voor bijkans 8 miljoen USD (24 miljoen SRD) aan melk en melkproducten geďmporteerd is, geeft een duidelijke indicatie dat er voldoende ruimte bestaat tot productieverhogende activiteiten op het gebied van de melkveehouderij. Binnen dit perspectief biedt de ontwikkeling van de Stalweide, blok 3, tot een geďntegreerd melk ‘model’ bedrijf voor Nickerie zeker de mogelijkheid een voortrekkersrol te vervullen op verschillende gebieden.

De ontwikkeling van melkveesector in Nickerie wordt onder andere verhinderd door het gebrek aan voldoende, goed gedraineerde/ geďrrigeerde veeteelt arealen; het ontbreken van ‘goedkope’ kredietfaciliteiten ter stimulering van investering/ schaalvergroting; het ontbreken van sterke, ééngezinde boerenorganisatie en een adequate afzet/ verwerkingsunit in het district. Dit brengt met zich mee dat de bestaanszekerheid van de producent die wel wil, niet gegarandeerd blijft en het niet mogelijk is te komen tot een duurzaam agrarisch systeem die moet bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname en in het bijzonder dat van Nickerie. Een wandeling langs verschillende instanties wijst erop, dat het ligt op het bordje van het ministerie van LVV om verdere diversificatie teweeg te brengen, en het beroep van veeboer verder te professionaliseren om meer resultaten te boeken die land en volk op termijn zeker ten goede zullen komen.

De heersende sociaal-economische crisis gaat gepaard met hoge prijzen en lage inkomens. Veel kostwinners komen nauwelijks uit met het loon dat zij opstrijken met als gevolg dat er heel wat uitspattingen plaatsvinden zoals als alcoholmisbruik en mishandeling van gezinsleden. Een beter economisch perspectief zou een groot deel van de sociale problemen van dit district kunnen oplossen. De ontwikkeling van de melkveesector kan zeker hiertoe een steentje bijdragen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

22 -10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics