Nickerie.Net, maandag 22 oktober 2007


Toetreding concurrentie verhinderd door Telesur
Geplaatst: 22/10/2007

Paramaribo - Digicel, het bedrijf dat gereed is om drastische veranderingen teweeg te brengen in het mobiele telecommunicatie gebeuren in Suriname, heeft zijn misnoegen geuit over de wijze waarop de Surinaamse burgers van hun recht op vrije keuze worden beroofd. Digicel is helemaal niet blij met de manier waarop Telesur opzettelijk het proces heeft vertraagd. De interconnectie-overeenkomst is niet getekend omdat Telesur weigert haar monopoliepositie op te geven. Telesur heeft aangegeven niet in staat te zijn de interconnectie te versnellen daar zij niet over de benodigde apparatuur beschikt om de interconnectie tot stand te brengen.

De reden aangedragen door Telesur lijkt zeer vreemd voor ons daar de technische onderhandelingen sedert april gaande zijn waardoor zij voldoende tijd hadden voor de technische voorbereidingen. Telesur heeft ook niet aangegeven welke specifieke apparatuur ontbreekt. De vraag die wij onszelf stellen is of de CEO van Telesur te goeder trouw handelt. Het nieuws van de ontbrekende aparatuur van Telesur bereikte ons tijdens een meeting van de CEO van Digicel Suriname en de shareholder Denis O Brien met de president. Vr deze datum is deze kwestie nooit eerder aan Digicel bekendgemaakt. Dit is voor ons een onacceptabele kwestie daar de technische overeenkomsten reeds 7 maanden gaande zijn.Telesur gaf aan dat zij tussen 5 en 7 maanden nodig zal hebben om de problemen op te lossen. Naar onze mening, probeert Telesur hiermee meer tijd te winnen om hun netwerk uit te breiden zodat zij in staat zullen zijn tegen een wereldklasse netwerk als dat van Digicel te concurreren. Binnen andere markten zijn onze klanten vrij snel overgestapt naar Digicel waarmee de concurrent op effectieve wijze werd gestraft voor de jaren van onachtzaamheid.

En de reden waarom men naar Digicel is overgestapt, is omdat men jarenlang genoegen moest nemen met slechte netwerken, hoge kosten voor telefoongesprekken, voor zowel nationale als internationale gesprekken, een slechte klantenservice en over het algemeen een slechte technologie. Digicel heeft een complete verandering in deze wereld teweeg gebracht. De minister van TCT, Richel Apinsa, heeft duidelijk in de media naar voren gebracht dat maatregelen getroffen zullen worden indien de providers zich niet houden aan hun deadline en wij zijn ervan overtuigd dat de minister tezamen met de TAS alles in het werk zal stellen om dit probleem op te lossen, aldus een persbericht afkomstig van Digicel Suriname.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

22 -10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics