Nickerie.Net, maandag 22 oktober 2007


IDB-rapport: ‘Overheid vijand van zichzelf, de samenleving en het bedrijfsleven’

Eliézer Pross, 22/10/2007

Paramaribo - Het politiek systeem in Suriname en de verstrengelende greep die de overheid heeft op het bedrijfsleven, weerhouden Suriname ervan om naar het volgend niveau te groeien. Pas wanneer de overheid terugtreedt, en het gemakkelijk wordt voor Surinamers zelf te ondernemen, zal de ontwikkeling van ons land versnellen.

Dit blijkt uit het rapport ‘Gaps and Opportunities for New Business Creation and Small and Micro enterprise Development in Suriname’ van het Nederlandse consultancybureau Klinkers Public Policy Consultants. In opdracht van de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) is het rapport in april uitgebracht. De motor van de economie van een land zijn nog altijd kleine en middelgrote ondernemers (KMO’s). Volgens het rapport blijft het voor KMO’ers in Suriname moordend.

“Met het huidig systeem heeft de kleine man in Suriname geen schijn van kans om iets succesvol te ondernemen. Het vergunningenstelsel in Suriname is in de eerste plaats uit den boze. Zoiets bestaat gewoon niet in ontwikkelde landen”, zegt IDB-vertegenwoordiger Ancil Brewster aan de Ware Tijd.

“Mensen moeten vrijelijk iets kunnen ondernemen waarbij de overheid slechts toezicht dient te houden. Daarnaast is het een nachtmerrie voor de kleine man om een lening bij financiële instellingen te krijgen voor het opzetten van een bedrijf.” De vergunningsplicht zou slechts moeten gelden voor gezondheid en veiligheidsaangelegenheden.

De markt moet juist bepalen wie geschikt is om zaken te doen. “De bouwvakkers die de monumentale gebouwen in Suriname hebben neergezet, hadden geen vergunning om te bouwen. Zij werden door de markt erkend”, geeft Brewster als voorbeeld. Het rapport zegt verder dat deze situatie maakt dat Suriname op een ramp afstevent met de komst van vrije handelsovereenkomsten met het Caribisch gebied (CSME), Europa (EPA) en Noord Amerika (FTAA).

Onze economie is zwaar afhankelijk van de investeringen van grote multinationals in de mijnbouwsector enerzijds en donaties anderzijds. Met de vrijhandel zullen onze weinige ondernemers geconfronteerd worden met moordende concurrentie, en KMO’ers, wegens hun achterstand, zullen worden weggedrukt.

“Dan zal Suriname zwaarder afhankelijk worden van donaties en buitenlandse investeringen”, aldus het rapport. Met de komst van vrijhandel zal Suriname op twee manieren leren. De eerste het evolutionair zijn, waarbij het dertig jaar kan duren voordat wij leren van de afstraffing die vrijhandel geeft op etnisch gebaseerde politiek en het verstrengelende bureaucratische bestuurssysteem. De korte weg is het bedrijfsleven volledig de kans te bieden om zichzelf te ontplooien.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Waterkant

22-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics