Nickerie.Net, donderdag 25 oktober 2007


Oplichtingszaak Narin Car Import  - slachtoffers deels schadeloos gesteld

PARAMARIBO - Raadsman Robby Denz heeft zich officieel als curator aangesteld in de zaak van de Nickeriaanse autoimporteur Narinder J, die verdacht wordt van oplichting. Hij acht het noodzakelijk dat de benadeelden zo spoedig als mogelijk worden uitbetaald. Een deel van de benadeelden is reeds betaald en de advocaat overhandigde ook kwitanties van de verrichte betalingen aan de rechter. In deze zaak gaat het om een aantal personen die bedragen in US$ betaalden voor auto’s, maar die niet kregen en ook hun geld niet terug zagen.

Rechter Anandkoemar Charan stelde deze zaak uit tot 23 januari en zegt het zeer op prijs te stellen als hij op die zitting van de verdachte te horen krijgt dat alle benadeelden zijn betaald. “Benut deze kans. Bij uw vrijlating werd er gevreesd dat u ondertussen slachtoffers zou maken”, hield de rechtspreker hem voor. De verdachte is op 25 april van dit jaar op vrije voeten gesteld, met de belofte dat hij de gelden gaat betalen. Narinder vertelde dat hij eind december wel klaar zal zijn met het uitbetalen. “Er is veel te weinig voldaan aan de betalingen. Wel is er reeds een aanzet gegeven”, stelde officier van justitie Nirmala Maikoe. De ‘slachtoffers’ zijn afgegaan op een advertentie Via 2000, waarin stond dat Narin Car Import de mogelijkheid biedt tot het bestellen van een auto. De verdachte heeft zich voor de derde keer schuldig gemaakt aan hetzelfde strafbare feit.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

25-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics