Nickerie.Net, zaterdag 27 oktober 2007


Zonder ketenbenadering geen resocialisatie jeugdige delinquenten

Eric Mahabier, 27/10/2007

Paramaribo - Niet alleen de politie, maar alle betrokken belanghebbenden hebben een belangrijke rol te vervullen in het resocialiseren van jeugdige delinquenten. De ketenpartners hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en staan voor de uitdaging om in gezamenlijkheid hoogwaardige professie te ontwikkelen ter verbetering van de positie van het Surinaams kind dat in contact komt met politie en justitie. Dit bracht ministerie Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie gisteren naar voren tijdens de opening van het Jeugd Doorgangscentrum ‘Opa Doelie’ aan de Limesgracht. Het centrum biedt jeugdige verdachten de mogelijkheid om in afwachting van hun proces het leven op een zo goed mogelijk manier voort te zetten. Dit zal via scholing, opleiding, sport en ontspanning geschieden.

Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie met een portret van Cornelis Doelwijt naar wie het Jeugd Doorgangscentrum is genoemd. Het portret is aangeboden door zijn kleinkinderen, als erkentelijkheid dat het gebouw naar hun opa is genoemd.-.Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie met een portret van Cornelis Doelwijt naar wie het Jeugd Doorgangscentrum is genoemd. Het portret is aangeboden door zijn kleinkinderen, als erkentelijkheid dat het gebouw naar hun opa is genoemd.-.

Kinderen zullen hun periode van voorarrest hier uitzitten en binnen elke keten zal, volgens Santokhi, “de uitvoering van ieders specifieke taak aan eisen van de tijd worden aangepast”. Volgens project coördinator Georgine Acton hebben onder meer de volgende ketenpartners een werkruimte binnen ‘Opa Doelie’ ter beschikking gekregen: het openbaar ministerie, voor de voorgeleiding; de rechterlijke macht voor de jeugdzittingen; het bureau van de Justitiële Kinder Bescherming; een arts en verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en psychiaters. Ook komt een dependance van een lagere school in het gebouw, zodat de delinquenten niet verstoken raken van onderwijs.

“Het is bijna paradoxaal, maar wij moeten voorkomen dat jongeren in dit prachtige gebouw terechtkomen”, zegt Santokhi. Maar indien dat wel het geval is moeten zij met de nodige professionaliteit worden benaderd en behandeld. Naast de oplossing voor het huisvestingsvraagstuk blijft volgens de minister de aandacht gericht op preventie, reïntegratie, slachtofferzorg, daderhulpverlening en nazorg voor minderjarigen.

Naar “weten” van de Nederlandse ambassadeur Tanya van Gool is nergens ter wereld een jeugddoorgangshuis als ‘Opa Doelie’, “waar alle diensten samenkomen”. Opa Doelie zal volgens haar ook als opvangplek voor meisjes zorgen, die voorheen de periode van voorlopige hechtenis moesten doorbrengen met volwassen vrouwen. “Hiermee wordt voldaan aan een van de aanbevelingen van het Comite van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind”, meent van Gool.

Het gebouw is naar Cornelis Doelwijt genoemd, beter bekend als ‘Opa Doelie’, omdat hij in de veertiger jaren als agent baanbrekend werk heeft verzet om ontspoorde jongeren weer op het rechte pad te brengen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

26-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics