Nickerie.Net, zaterdag 27 oktober 2007


Wetenschapper: Biobrandstof is misdaad tegen de menselijkheid

AMSTERDAM - Het omzetten van voedselgewassen in biobrandstof is een misdaad tegen de menselijkheid, omdat hierdoor voedselschaarste ontstaat die de voedselprijzen omhoog stuwt, waardoor miljoenen arme mensen honger moeten lijden. Dat zegt Jean Ziegler, sinds 2000 onafhankelijk expert van de Verenigde Naties over het recht op voedsel.

Ziegler pleit voor een vijf jaar durend moratorium op de productie van biobrandstof, om een dreigende ramp voor arme mensen af te wenden. Het wetenschappelijk onderzoek maakt grote vorderingen en over vijf jaar moet het mogelijk zijn biobrandstof te maken uit landbouwafval, in plaats van uit tarwe, maļs, suikerriet en andere voedselgewassen.

Het gebruik van biobrandstof in plaats van benzine of diesel in auto's wordt gepropageerd om de uitstoot van kooldioxide - een belangrijke veroorzaker van het broeikaseffect dat de temperatuur op aarde doet stijgen - te verminderen. De Verenigde Staten en Braziliė sloten in maart 2007 een akkoord om de productie van ethanol op te voeren. Dit zou goed zijn voor de werkgelegenheid en het milieu en de afhankelijkheid van de grillen van de wereldoliemarkt verminderen. Maar om vijftig liter ethanol te produceren is volgens Ziegler 232 kilogram maļs nodig, genoeg om een kind in bijvoorbeeld Zambia of Mexico een jaar van te voeden.

De prijs van tarwe is in een jaar tijd verdubbeld, die van maļs zelfs verviervoudigd, waardoor arme landen, vooral in Afrika, het voor hun bevolking geļmporteerde voedsel niet meer kunnen betalen en de arme mensen in die landen geen eten meer kunnen kopen. "Dus is het een misdaad tegen de menselijkheid om agrarisch productieve bodem te veranderen in bodem die wordt opgestookt in biobrandstof", zei Ziegler vrijdag op een persconferentie in New York.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Telegraaf

27-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics