Nickerie.Net, woensdag 31 oktober 2007


Maxime Verhagen: 'Toescheidingsovereenkomst heeft werk gedaan'

Vernon Texel, 31/10/2007

Paramaribo - Maxime Verhagen, Nederlands minister van Buitenlandse Zaken, vindt dat de Toescheidingsovereenkomst zijn voornaamste taak heeft gedaan, namelijk het toekennen van nationaliteit. Suriname heeft in 2005 duidelijk gemaakt deze overeenkomst te willen beëindigen en kan op begrip rekenen van het voormalig moederland. De bewindsman vindt het echter noodzakelijk erop toe te zien dat individuele, in de Toescheidingsovereenkomst vastgelegde rechten in Suriname van Nederlanders van Surinaamse afkomst voldoende blijven gewaarborgd. In december 2005 vond reeds ambtelijk overleg hierover plaats.

“Dit overleg heeft tot op heden geen vervolg gekregen. De Toescheidingsovereenkomst is dus niet beëindigd”, antwoordt Verhagen op vragen van PvdA-kamerleden Chantal Gill’ard en Martijn van Dam. “Suriname heeft aangegeven bezig te zijn met herziening van zijn Vreemdelingenwet. Nederland informeert met regelmaat naar de vorderingen in dit proces, mede met het oog op de relatie tussen de voorgenomen wetgeving en de rechten van Nederlanders van Surinaamse afkomst conform de Toescheidingsovereenkomst”.

De Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) en enkele andere organisaties hebben zich in de afgelopen jaren meerdere malen tot politiek Den Haag gericht met het verzoek zorgvuldig om te gaan met de rechten en belangen van Nederlanders van Surinaamse afkomst in Suriname. In Nederland wonen ongeveer 350.000 Nederlanders van Surinaamse herkomst, inclusief de tweede generatie.

Hoeveel personen daarvan onder artikel 5 van de Toescheidingsovereenkomst vallen is niet te zeggen. Daarvoor zijn immers gegevens als geboortedata noodzakelijk. “Overigens is het zo dat die personen, die onder de Toescheidingsovereenkomst vallen en die vóór 1 januari 1986 hun wil tot het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit te kennen hebben gegeven, de Surinaamse nationaliteit ook volgens artikel 5 van de Toescheidingsovereenkomst hebben verkregen.

Hun Nederlanderschap hebben zij daarbij verloren.” Onlangs heeft VSN-voorzitter, de Nederlander Mahin Jankie, een 'request-civiel' ingediend bij het Hof van Justitie om de vernietiging van het vonnis van mei 2001 ongedaan te maken. Dit gebeurde op 3 augustus dit jaar. Jankie vindt namelijk dat de rechter de Staat niet ontvankelijk had moeten verklaren in dit proces.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

31-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics