Nickerie.Net, maandag 29 oktober 2007


DC Shankar: bezetters VHP-blok laten een gouden kans liggen

Nickerie - Bezetters van het alom bekende VHP-blok aan de Soekramsinghstraat zijn vrijdag wederom in de clinch geraakt met betrekking tot hun verhuizing. Niet lang terug hadden ze een gesprek met de DC Shankar. Met de mensen was voorlopig consensus en instemming bereikt om vredig, verantwoord en harmonisch het complex te ontruimen in ruil voor een ander stuk terrein dat beter bekend staat als het Waterloogebied welke grenst aan de Van Dijkstraat en deel uitmaakt van de vroegere plantage Waterloo. Vrijdag hebben zaken zich anders dan verwacht voorgedaan. De bewoners die wel ingingen op de oproep van de burgervader om een overeenkomst te tekenen, hebben dit toch met zijn allen geweigerd, nadat de DC hen de voorwaarden had voorgelezen.

Op deze dag had de DC verwacht de volledige plichtplegingen te laten geschieden. Na ondertekening van de overeenkomst zou er een loting plaatsvinden welke zou bepalen op welke persoon voor welke perceel zijn aanvraag zou indienen. De bewoners hebben aangegeven geen geloof te hebben in een bereidverklaring die moet leiden tot het verkrijgen van hun beschikking. Zij zien graag dat de overheid hen tegemoet komt met de gewenste beschikking ondanks het feit dat in de voorwaarden is aangehaald dat het gebied bouwrijp zal worden gemaakt, aangesloten zal worden op het elektriciteit- en waternet en de infrastructuur aangepakt zal worden.

Districtscommissaris Shankar die op allerlei manieren probeerde de bewoners te overhalen, zei dat met het niet tekenen van de overeenkomst, zij een gouden kans hebben weggegeven. De bewoners zeggen gewoon bij hun standpunt te blijven. Zij zijn verder van mening dat de DC zwak is om zijn invloeden aan te wenden daar het een zaak is van de VHP. Toen dit door één van de bewoners werd gesteld, zei de DC gebiedend om zaken niet uit hun context te halen. Veel tijd en geduld is in deze zaak gestoken en dat nadert volgens de DC nu langzaam het einde. Hij zei aan de bewoners dat er duidelijke vooruitzichten zijn wat er zal gebeuren. Ter attentie vroeg hij de bewoners of zij niet volgen wat er elders in het land gebeurt, ‘dan ben je op straat, kijk wat je doet.’

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

29-10-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics