Nickerie.Net, maandag 05 november 2007


WiN-ondervoorzitter daagt overheid uit: Win-win voor duurzame zorg

Geplaatst: 05/11/2007

Nickerie -  De ondervoorzitter van de WiN-groep, Antoine Elias, heeft, sedert hij ondervoorzitter is van de WiN-groep, steeds met belangstelling gekeken wat er gebeurt. Volgens hem bespaart zij de overheid tienduizenden dollars op maandbasis. Dit zei hij daar de WiNgroep het Nickerie Aids Team, het Bureau Alcohol en Drugs en een verpleegkundige van het Psychiatrisch Centrum faciliteert en ondersteunt. Dat zou eigenlijk bekostigd moeten worden door het ministerie van Volksgezondheid. Wat ook door de groep wordt gedragen is de bemensing van de psychologische/pedagogische afdeling van het Dr.L. Mungra Ziekenhuis hetgeen weer kostenbesparing betekent voor Volksgezondheid. Naast het ministerie van Volksgezondheid, wijst Elias ook erop dat de ministeries van Onderwijs en Volksontwikkeling, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Justitie en Politie voordelen genieten zonder enige inbreng. Dit kan niet vindt Elias.

 “Betalen ze eigenlijk wel voor al die producten die wij leveren?”, vraagt hij steeds weer op de vergaderingen. Ondanks het feit dat de WiN-groep goede en betrouwbare counterparts heeft, is het volgens Elias niet steeds de bedoeling om op de bedelstoep te staan. De WiN-groep moet ook op lange termijn op verantwoorde wijze goede, duurzame en permanente zorg kunnen aanbieden en garanderen. Het hebben van overzeese counterparts is volgens hem niet de oplossing.

De grote counterpart in deze moet de overheid zijn. Met de overheid moet een win-win situatie gerealiseerd kunnen worden om duurzame zorg te blijven aanbieden. De WiN-groep’s ondervoorzitter ziet graag dat de overheid voor 80% personeel levert uit haar overtollig bestand aan de exploitatie, terwijl de resterende 20% door middel van eigen verdiensten alsmede binnenlandse- en buitenlandse donaties komt. Gezien het feit dat de ondernemersgeest van Elias staat in het teken van winst, zegt hij de overheid uit te dagen om samen met WiN-groep te zorgen voor een win-win situatie. Pas dan hebben wij duurzame zorg voor Nickerie nu en bovenal in de toekomst.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / RNW

05-11-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics