Nickerie.Net, dinsdag 06 november 2007


Fase I decentralisatieprogramma afgerond

Eric Mahabier, 06/11/2007

Paramaribo - Na ongeveer vijf jaren van uitvoering wordt op zondag 11 november de eerste fase van het decentralisatieprogramma afgesloten. Van de beschikbare 7 miljoen Amerikaanse dollar is 5 miljoen al besteed en van het restant van 2 miljoen lopen er nog projecten. De ministers Humphrey Hildenberg van Financien en Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling zijn momenteel in onderhandeling met de Inter- Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) voor de uitvoering van fase II.

Hiermee gaat een bedrag van 30 miljoen Amerikaanse dollar gemoeid. De verwachting is dat de IDB met 28,8 miljoen US dollar inkomt en het resterend deel van 1,2 miljoen zal uit de staatsbegroting komen. De IDB heeft zich reeds gecommitteerd aan 2,8 miljoen US dollar.

"Een groot succes en een historisch moment", noemt managingdirector Basharat Ahmadali van het Decentralization and Local Government Programme (DLGP), de afronding van fase I. "De harde voorwaarde van de IDB is dat je de eerste fase moet afronden en die afronding is echt een hoogtepunt voor Suriname.

We hebben bewezen dat het decentralisatieproces goed werkt in Suriname" vindt Ahmadali. De financiŽle decentralisatie van de pilotdistricten Nickerie, Wanica, Marowijne, Para en Commewijne en de voorbereiding tot level I certificering van Paramaribo en Sipaliwini behoren tot deze eerste fase.

Vanaf januari 2003 zijn zeven belangrijke punten gerealiseerd. Zo is wettelijk kader totstandgekomen waarbinnen de districten "budgettaire en fianciŽle bevoegdheden" kregen. Het districtsfonds is geactiveerd. Hierin wordt voor het eerst in de geschiedenis geld in contanten gestort. "Het is een super succes, dat hadden we nooit eerder gekend", zegt Ahmadali. Verder is een nieuw organogram operationeel gemaakt waarin de nieuwe technische en democratische structuren van de districten zijn weergegeven. De pilotdistricten maken nu ook hun eigen jaarplan en jaarbegroting.

De pilotdistricten zijn verder in staat zelfstandig projecten voor te bereiden en uit te voeren. Het laatste succes is dat de afronding van deze fase perspectieven biedt voor het vervolgtraject, stelt Ahmadali. Hij geeft verder aan dat het bureau ruim drie jaren lang de tweede fase voorbereid heeft.

Uit de verwachte 30 miljoen US dollar zal 4 miljoen besteed worden aan het decentraliseren van de overige vijf districten en het resterend geld zal besteed worden aan kapitaal-investeringsprogramma's. Het moderniseren van drinkwater, vuilophaal en het aanpakken van de zandwegen zijn onderdeel van deze programma's.

De IDB had voor de eerste fase 4,9 miljoen US dollar beschikbaar gesteld en het resterend deel van 2,1 miljoen kwam uit de staatsbegroting.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

06-11-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics