Nickerie.Net, woensdag 07 november 2007


Stijgende zeespiegel mogelijk gevaar voor toekomst rijstsector

Nickerie - Een van de mogelijke negatieve effecten van de zeespiegelstijging voor de rijstsector zal zijn dat er geen rijst meer geproduceerd zal kunnen worden met name in het district Nickerie. Het overgrote deel van de rijstpolders die aan de Corantijnrivier gelegen zijn, hebben nu reeds bij kentering te maken met overstromingen. Wat de situatie verergert, is dat dit natuurverschijnsel samenvalt met de regentijd. Dit fenomeen in combinatie met een stijgende zeespiegel zal desastreus zijn voor de rijstproductie. Dit bracht de directeur van het Anne van Dijk Onderzoekscentrum Nickerie (Adron), Soekardi Kartosowieto, naar voren tijdens de 5-daagse conferentie ‘Water en de toekomstige ontwikkeling van Suriname’ die gehouden wordt in de Congreshal.

Kartosowieto ging in op de toekomst van de rijstsector belicht vanuit het belang van water. Het rijstareaal in Nickerie beslaat circa 49.000 hectare waarvan de laatste 17 jaar slechts 23.000 hectare in cultuur is gebracht. Van deze 23.000 ha. is 12.000 ha. in handen van de kleine rijstboeren. Van de geoogste rijst wordt 60% geëxporteerd naar de Europese Unie en de Caricom. De export bedraagt USD 12 miljoen per jaar en het is verwachtbaar dat deze de komende tijden zal stijgen vanwege de gunstige prijs op de wereldmarkt.

Door de negatieve gevolgen van de zeespiegelstijging, zal deze belangrijke bron van inkomsten weg komen te vallen, geeft Kartosowieto aan. Dit zal ook doorwerken naar de veeteeltsector die gebruikmaakt van breukrijst. Een ander probleem waarmee de sector te kampen heeft, is het binnendringende zeewater dat niet samengaat met de rijst die in zoet water geteeld wordt. De infiltratie van het zoutwater vindt vooral in de droge tijd plaats en komt tot in Wageningen. Het treft vooral de boeren aan de rechteroever van de Nickerierivier. Kartosoewito ging ook in op een mogelijk tekort aan zoet water voor de rijst door klimatologische veranderingen. De natte grondbewerking waarin de rijst gedijd zal niet langer kunnen plaatsvinden evenals de bestrijding van rode rijst en van bepaalde insectensoorten. Dit zal op zijn beurt leiden tot een lage opbrengst en kwaliteit.

Een stijging van de zeespiegel zal niet alleen nadelige gevolgen hebben voor de rijstsector maar ook voor de bananensector. Maatregelen die getroffen zouden kunnen worden zijn de aanleg van een dam aan de Nickerierivier om te voorkomen dat tijdens de droge tijd het zoutwater infiltreert. Enkele andere opties zijn verhogen van de asfaltweg langs de Nickerierivier en het verlengen van de zeedijk van de Corantijnrivier. De landbouwers kunnen overgaan tot aquacultuur of een rijstsoort verbouwen die tegen zoutwater bestand is. Een ander mogelijkheid is dat de verbouwing van rijst eventueel verplaatst zou kunnen worden naar het binnenland.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

07-11-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics