Nickerie.Net, vrijdag 09 november 2007


Twee krijgsraadkamers in Decemberproces

Greg Sitaram, 08/11/2007

Paramaribo - Het is te verwachten dat er twee krijgsraadskamers zullen zijn om het Decemberproces af te wikkelen. Gaandeweg het proces kunnen er juridische complicaties ontstaan, zegt Marjory Sanches, persvoorlichter van het Decemberproces desgevraagd. "Normaliter bestaat de krijgsraad uit een president, die lid is van het Hof van Justitie, en twee militaire deskundigen die geen juridische deskundigen hoeven te zijnĒ, legt ze uit.

ďJe hebt echter bepaalde gevallen waarbij de verdachten dusdanig hoog in rang zijn dat er geen militaire deskundigen voorhanden zijn die hoger dan de verdachte zijn om zitting te nemen in de krijgsraad.

In die gevallen bestaat de krijgsraad dan uit drie leden van het Hof van Justitie.Ē Eťn van de twee raadskamers zal bestaan uit drie leden van het Hof van Justitie en de andere uit twee militairen en een lid van het Hof. De eerste kamer zal de strafzaken van de burgers en de hoge militairen in behandeling nemen, terwijl de andere kamer de andere zaken zal afhandelen.

De hoofdverdachte in deze zaak Desi Bouterse is in rang (luitenant-kolonel) gelijk aan de militaire leden van de Krijgsraad, maar staat in anciŽnniteit hoger. De Wet Militair Strafrecht vermeldt in zoveel woorden dat Ďwanneer een officier van de Krijgsraad terecht moet staan, zullen de voor de behandeling van die zaak de leden van lagere rang of anciŽnniteit vervangen worden door officieren van hogere rang of anciŽnniteit.

Lid 2 vermeldt dat voorzover de in het eerste lid bedoelde leden niet beschikbaar zijn, op verzoek van de president van de Krijgsraad, leden van het Hof van Justitie als zodanig, of de militaire deskundigen als lid plaatsvervangers worden aangewezen door de president van dat Hof. Wie de leden van de Krijgsraadskamers zullen zijn, is formeel nog niet bekend.

"Ik heb ze vanmorgen nog daarover gesproken. Ze willen nog wat zaken daaromtrent regelen, voordat ze officieel aangeven wie de leden zullen zijn", zegt Sanches. In ieder geval wordt rechter Krishnapersad Pultoo om gezondheidsredenen vervangen door collega Cynthia Valstein-Montnor als president van de raadskamer.

Intussen zijn de dagvaardingen in dit proces al uitgegaan. Tot gisteren waren nog niet alle dagvaardingen betekend aan de verdachten. Sanches zegt dat ze tot tweemaal toe in contact is geweest met auditeur-militair John Mohamed Amin, aan wie de betekening van de dagvaardingen moet worden gerapporteerd. Vandaag zal Amin officieel de stand van zaken doorgeven.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

09-11-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics