Nickerie.Net, zaterdag 10 november 2007


Voorbereiding elfjarig basisonderwijs in volle gang
Geplaatst: 10/11/2007

Paramaribo -  De voorbereiding om te komen tot elfjarige basisvorming van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) is in volle gang. In verband met de samenstelling van de “roadmap” (stappenplan) ter verbetering van het basisonderwijs werd er een follow-up seminar gisteren gehouden in het Lalla Rookh gebouw.

 Door Edburgh consultants, Liam Owens en Gita Poyck, is ingegaan op de bijgewerkte versie van de “roadmap”. Het elfjarig basisonderwijs zal bestaan uit twee jaren basisvorming kleuteronderwijs gevolgd door een negenjarige basisvorming met aansluiting op middelbaar (beroeps)onderwijs op vos-niveau na een examen in het 9e leerjaar. De toets van de zesdeklas zal op termijn afgeschaft worden. In plaats daarvan komen vanaf de lagere leerjaren diagnostische toetsen om de sterkte van leerlingen te bepalen en op grond daarvan in een vroeg stadium passende begeleidingsprogramma’s aan te bieden. Dit zal ertoe moeten resulteren dat kinderen met een beetje meer aandacht en gewijzigde aanpak soepel doorstromen gedurende elf jaren. Per 1 oktober 2008 start de nieuwe basisvorming voor de kleuterklassen en het eerste leerjaar. In oktober 2009 zal het tweede leerjaar starten en 2010 het derde leerjaar met het nieuwe programma.

Vanaf het schooljaar 2013/2014 is de toets van de zesde klas afgeschaft en wordt volstaan met een gewone overgang naar de 7e,8e en 9e klas. Vanaf de 7e klas volgt de geheel nieuwe situatie van basisvorming; een programma op voj-niveau waarin alle vormen van het huidige voj geïntegreerd worden(mulo, lts, lbgo, lhno). Middels de Basic Education Improvement Project (BEIP) dat gericht is op de verdere modernisering van het onderwijsbeleid, de curricula en de systemen van onderwijsoverdracht, wordt getracht aan te sluiten op de hoogste internationale standaarden. Het BEIP is een nationaal programma en betrekt alle 300 voj-instellingen. Voornoemd project zal door middel van een gedetailleerde “roadmap”, worden uitgevoerd. Dit zal geschieden in samenwerking van Minov-vertegenwoordigers, belanghebbende actoren en internationale consultants.

Bianca Bourne

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

02-11-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics