Nickerie.Net, maandag 12 november 2007


Rijstboeren raken achter op inzaaischema

Beta Debidien, 12/11/2007

NIEUW-NICKERIE - Rijstboeren in diverse landbouwgebieden zijn achter geraakt op hun inzaaischema’s. De najaarsinzaai 2007 die tegen eind oktober moest starten, is door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Regio-West (LVV) verschoven naar de derde week van november. Jagnandan Ganpat, coördinator van LVV Regio West, zegt dat het ministerie deze week de hoofdinlaten zal openstellen en daardoor de landbouwers in die gebieden in de gelegenheid zal stellen om hun arealen nat te bewerken.

Volgens hem heeft zijn ministerie de boeren in de afgelopen drie weken de ruimte gegeven om de droge grondbewerking uit te voeren op hun arealen. Bepaalde boeren in de Uitbreiding Groot Henarpolder die al bezig waren met de natte grondbewerking, zitten nu met een tekort aan water.

Ze zijn er niet over te spreken dat het ministerie tot nu toe geen water beschikbaar heeft gesteld in dat gebied. “Wij telen groveni, een gewas met een groeiperiode van 120 dagen en waren van plan in maart 2008 te oogsten.

Maar als wij tegen eind november gaan inzaaien, kijken we mogelijk weer tegenover hetzelfde probleem aan als bij het afgelopen voorjaarsoogst 2007, waarbij we extra kosten hebben gemaakt om het product af te voeren”, zegt Soeniel, een landbouwer in de Uitbreiding Groot Henarpolder I. Soeniel zal dit keer de overheid verantwoordelijk stellen als het misgaat met zijn komende oogst.

Het is bekend dat bij het najaarsseizoen alle inlaten tegen de derde week van oktober of begin november worden opengesteld, zodat de rijstboeren over water beschikken om tijdig te kunnen inzaaien. “Het besluit om de Inlaat Kunstwerk Uitbreiding Groot Henarpolder (IKUG) nog enkele dagen dicht te houden, is genomen op verzoek van enkele boeren”, zegt Ganpat.

Volgens hem is het gunstig om in de derde week van november in te zaaien, want daarmee heeft zijn ministerie ook rekening gehouden bij het nemen van het besluit. “We volgen de situatie op de voet. Als het plotseling begint te regenen in de komende dagen, dan gaan wij de IKUG ook openstellen.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

12-11-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics